Actueel inzicht in onze resultaten

Zoals het bekende gezegde luidt: meten is weten. Dat is binnen onze dienst Tendermanagement niet anders. We toetsen periodiek of wij onze targets halen op het gebied van kwaliteitsscores, het aantal gewonnen tenders en de tevredenheid van onze klant. Hiervoor leggen wij onze tenderuitslagen vast en sturen wij na elk project een digitaal evaluatieformulier naar de klant. Ook categoriseren wij onze projecten in onder andere omvang, type opdrachtgever, de sector en uitgevraagde EMVI-criteria.

Tot voorheen gebruikten we deze gegevens om ieder kwartaal te rapporteren over de behaalde resultaten. Het vroeg om veel handmatig werk om de gegevens boven water te krijgen en vervolgens te verwerken in een rapport. Bovendien beschikten we op deze manier slechts vier keer per jaar over een actueel overzicht. Daarom hebben wij bij Flux Partners in januari 2020 nagedacht over hoe wij ons databeheer en de visualisatie daarvan beter vorm konden geven. Met als doel: altijd in één oogopslag actueel inzicht in onze resultaten.

Datadashboard Tendermanagement: meerwaarde voor ons en voor onze klanten
Het resultaat is het Flux Partners datadashboard Tendermanagement. Het online dashboard biedt visueel inzicht in onze prestatie-informatie vanuit verschillende bronbestanden. Het dashboard is eenvoudig in gebruik en kan naar behoefte worden gefilterd. Hiermee verkrijgen we o.a. inzicht in onze resultaten per klant, opdrachtgever, projectomvang, inkoopvorm of een combinatie daarvan. Dit biedt niet alleen meerwaarde voor onszelf, maar ook voor klanten die graag inzicht willen hebben in de resultaten van tenders waaraan Flux Partners heeft meegewerkt. Het dashboard biedt ons de mogelijkheid om continu te toetsen of we nog steeds de kwaliteit leveren die we willen leveren. Zo is het direct duidelijk of wij goed op weg zijn om de gestelde targets te halen. Ook kunnen wij zien op welke soort tenders of EMVI-criteria wij goed en minder goed scoren. Deze informatie gebruiken wij om gericht bij te sturen en te verbeteren, bijvoorbeeld door het organiseren van een training over een bepaald EMVI-onderwerp.

Gericht en effectief verbeteren
Momenteel werken wij aan een uitbreiding van het dashboard door ook de klantevaluaties toe te voegen en te koppelen aan de tenderresultaten. Door tenderresultaten te combineren met de klantevaluaties – met onder andere verbeterpunten en complimenten – kunnen wij zowel onze resultaten als onze dienstverlening straks nog gerichter en effectiever verbeteren.

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met onze Managing Consultant Ruben Maat: r.maat@flux.partners.

Meer Flux Updates