Teamfoto

De kansen van corona

Nu we langzaam weer uit het corona-dal kruipen komt de vraag op: Wat nemen we mee van de coronacrisis? Corona heeft met een harde knip ons dagelijks werk veranderd maar ook de kans gegeven om onze gewoonten te herijken, aan te passen en zo onze toekomst te beïnvloeden. Welke step-change kunnen wij maken om de positieve ervaringen van de corona situatie te vangen en Flux Partners in haar dienstverlening een verdere voorsprong geven?

“Never waste a good crisis”. Bij Flux Partners zijn wij direct na de abrupte stop overgeschakeld op een nieuwe manier van werken. Hierbij is niet uitgegaan van perfectie, maar van pragmatische oplossingen om de boel zo goed mogelijk op gang te houden. Wij zien in dat we niet per se terug hoeven te schakelen naar de situatie van voor de intelligente Lock Down. Als we werkelijk intelligent zijn moeten we dat ook niet willen.
Natuurlijk hebben wij ook de ergernissen van werken op afstand, haperende IT, onwennige communicatie en missen wij fysieke ontmoetingen, met name bij brainstormen of bij interactieve overleggen over detailoplossingen. Ook voor het behoud van onze familiaire bedrijfscultuur is dit een uitdaging. Maar geen van deze ergernissen is onoplosbaar. Ze geven juist richting aan nieuwe producten en diensten. Laten we de kans grijpen en dit oplossen. Het momentum is nu!

Uit eigen onderzoek, bij zowel klanten als eigen medewerkers, blijkt dat op afstand (lees: thuis) werken tijdens corona als positief wordt ervaren. Het is gemakkelijker werk en privé te combineren en daarin balans te vinden, mits er wordt beoordeeld op resultaat en niet op inzet alleen. Werk kan relatief effectief worden uitgevoerd en communicatie met collega’s en projectteams gaat prima met de huidige hulpmiddelen die IT biedt. Wat dat betreft had COVID-19 niet 15 jaar eerder moeten uitbreken! Verbeteringen moeten worden gezocht in werkplekverbetering thuis en voorzieningen die samenwerken op afstand werkelijk beter maken. Zoom, Teams en andere applicaties werken daartoe nog te beperkt. Juist hier liggen de kansen.

Back to the Future
Bij Flux Partners geven wij de toekomst vorm en implementeren de kansen die corona ons biedt. Met het thema Back to the Future ontwikkelen wij een werkwijze die een hoge kwaliteit voor onze klanten, een betere balans tussen werk en privé en efficiënte tijdsbesteding door sterk verminderde reistijden oplevert. Door verbetering van gebruik van IT blijkt het werk ook nog eens beter navolgbaar! Wij zijn gestart met ontwikkelen tools die samenwerken, onderling en met onze klanten, op afstand vergemakkelijken, hierbij valt te denken aan de virtuele project en tenderruimte. Hierin kunnen we werkelijk interactief werken, informatie visueel delen en de ergernissen wegnemen. Wij staan nu nog aan het begin, maar uiteindelijk verbeteren we niet alleen de kwaliteit van de diensten van Flux Partners maar nemen ook een noodzakelijke stap naar een meer duurzame werkwijze: toekomstbestendig en met de mogelijkheden van beperking van reistijden en kilometers. De kansen van corona helpen ons om sneller te groeien en te transformeren in onze dienstverlening en de meerwaarde voor onze klanten te vergroten.

Flux Partners grijpt de kansen van corona om werkelijk intelligent uit de Lock-down komen.

Meer Flux Updates