Teamfoto

Duurzaam Durven Inkopen!

Duurzaamheid is nog altijd het lelijke eendje bij openbare aanbestedingen. In het voorbije decennium is wel de CO2-prestatieladder en reductie van milieueffecten geïntroduceerd. Dit heeft de markt bewust gemaakt van het belang van o.a. CO2-reductie door in aanbestedingen het investeren in duurzaam materieel en duurzame processen te stimuleren van de bouwer. Maar het te behalen voordeel voor de bouwer is marginaal. Duurzaamheid legt het af tegen de projectgrootheden budget en tijd. Op dit moment heeft elke zichzelf respecterende opdrachtnemer de hoogste trede van de ladder bereikt en valt concurrentieel voordeel van verdere investeringen weg. In aanvulling daarop wordt daarom de MKI-waardering toegepast om duurzame uitvoering van projecten te stimuleren. Met name in kleinere aanbestedingen wordt dit model als ervaren. Dit blijkt ook uit het feit dat weinig meerwaarde wordt toegekend aan duurzame selectiecriteria. Duurzaamheid is wel een beleidsdoelstelling maar het mag niks kosten Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord willen halen zijn grote stappen nodig. Organisaties moeten duurzaam durven inkopen!

In 2020 heeft Flux Partners samengewerkt met opdrachtgevers en opdrachtnemers om duurzaamheid te implementeren in het aanbestedingsproces. Hierbij bleek telkens dat duurzaamheidsdoelstellingen worden afgezwakt of werkelijke verduurzaming niet wordt gehaald omdat er te weinig meerwaarde is toegekend aan duurzame oplossingen.  Als opdrachtgevers niet bereid zijn duurzaamheid significant te waarderen en erin te investeren zal verduurzaming zich te langzaam ontwikkelen, en wordt een enorm potentieel en de bijdrage daarvan aan de duurzaamheidsdoelstellingen niet benut.

Wat is er nodig voor succes? Om succesvol duurzame aanbestedingen te organiseren zijn volgende drie aspecten van belang. Ten eerste moeten opdrachtgevers binnen de verschillende (semi) overheden bereid zijn échte meerwaarde toe te kennen aan de duurzame oplossing. Investeringen in duurzaamheid zijn vaak in beleid verankerd, leid de projectdoelstelling daarvan af. Ten tweede is het aan de markt het initiatief te nemen en te kiezen voor duurzaamheid. Dwing duurzaamheid af door prioriteit te geven aan inschrijvingen waar duurzaamheid het verschil maakt. De markt werkt alleen nog aan duurzame projecten! Ten slotte is een pragmatisch en objectief waarderingsmodel benodigd voor duurzaamheidprestaties bij het één op één vergelijken met de traditionele projectgrootheden budget en tijd.

Flux Partners ontwikkelt hiervoor oplossingen. Onze modellen maken kwalitatieve criteria als duurzaamheid en circulariteit kwantitatief en maken duurzame oplossingen meetbaar en objectief vergelijkbaar. Niet alleen met elkaar maar ook met de klassieke projectgrootheden. Flux partners maakt van organisatiedoelstellingen duurzame projectdoelstellingen en maken duurzaamheid rendabel.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan en we werkelijk duurzaam durven inkopen kan het lelijke eendje zich in 2021 ontwikkelen naar een schitterende zwaan en kan de branche werken aan een duurzame gebouwde omgeving.

Graag horen wij uw mening over dit onderwerp en komen met u in gesprek. Bezoek onze website www.flux.partners of mail ons info@flux.partners.

 

Meer Flux Updates