Platform CB’23 Leidraden gepubliceerd!

De Nederlandse economie moet voor 2050 circulair zijn. Door deze doelstelling moet er veel gaan veranderen in hoe we omgaan met grondstoffen, ook in de bouw. In een circulaire bouwsector wordt anders omgegaan met milieu, materiaal, en businessmodellen.

Om de overgang te versoepelen zijn een gemeenschappelijk begrippenkader, heldere afspraken en uniforme meetmethodes van grote toegevoegde waarde. Daarom is Platform Circulair bouwen (CB) ’23 in het leven geroepen. Het platform werkt, samen met een grote groep vrijwilligers van bedrijven en overheden, aan leidraden voor de bouw. In de eerste leidraden worden het circulair Lexicon, meten van circulariteit en paspoorten voor de bouw beschreven.

In ons dagelijks werk zien wij dat er in hoog tempo wordt overgeschakeld naar duurzaam en circulair denken, en dat deze leidraden noodzakelijk zijn om in een taal te kunnen praten. We zijn daarom al vanaf de lancering in 2018 betrokken bij het Platform. In het afgelopen jaar heeft fluxer Jesse van der Mieden als lid van het actieteam bijgedragen aan de leidraad meten van circulairiteit 2.0.

Gister was het dan zover, en zijn de leidraden 2.0 via een Webinar feestelijke gelanceerd. Er is een flinke slag gemaakt ten opzichte van de eerste versie, waarin met name een stabiele basis werd gelegd. In versie 2.0 wordt de diepte ingegaan en is meer uitgewerkt, waardoor de materie makkelijker praktisch toepasbaar is. Zo is er nu een Excel file met datatypes die nuttig kunnen zijn in een Materialenpaspoort en een template voor communicatie over circulaire meetwaardes.

De leidraden kunnen nu worden gebruikt in projecten. Ook werd bekend dat er volgend jaar weer gewerkt wordt naar een leidraad 3.0. Flux blijft betrokken, help jij ook mee aan de transitie?

De presentaties en de leidraden zijn te bekijken op de website van Platform CB’23.

Meer Flux Updates