Samenwerking tussen de diensten

Voor de opdracht bij een grote internationaal opererende energiemaatschappij is aan Lisanne Castelein en Danielle van Dorst gevraagd richting te geven aan hun duurzaamheidsambities voor hun land gebonden windparken in Nederland en andere buitenlandse markten. “Een erg interessante opdracht waarvoor we intensief gebruik hebben gemaakt van alle verschillende diensten binnen Flux Partners,” vertelt Danielle.

Voor de opdrachtgever zijn we op zoek gegaan naar een uniforme manier om duurzame en innovatieve maatregelen uit te vragen tijdens hun tenders. Maar hoe meet je dit? Binnen Nederland kan je gebruik maken van het rekeninstrument ‘Dubocalc’ op basis ven de MKI methodiek. Dit instrument berekent de milieu kosten over de gehele levenscyclus. Helaas, is dit instrument alleen inzetbaar voor de Nederlandse markt, en internationaal hebben aannemers nog beperkt ervaring met het berekenen van milieukosoten. Maar wat doe je dan?

Sparringspartners
Doordat Flux Partners de drie diensten Inkoop + Projectmanagement OG, Projectmanagement ON en Tendermanagement aanbiedt, is er veel kennis in huis. De familiaire sfeer maakt het makkelijk om met elkaar te sparren en elkaars input te vragen op onderwerpen waar je zelf (nog) weinig van weet of waarvoor je een andere zienswijze nodig hebt om de vraag scherp te krijgen. Niet alleen praat iedereen bij Flux Partners graag over zijn/haar vakgebied, er is ook een groot enthousiasme en interesse in elkaars opdrachten. “Zo hebben we voor deze opdracht gebruik gemaakt van ons tendermanagementteam en ons projectmanagementteam voor de zienswijze van het eindproduct vanuit de markt. Dit was erg waardevol om richting te geven en het eindproduct in zijn totaliteit vorm te geven,” vertelt Danielle.

De oplossing
“Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een getrapte strategie aan te bieden die erop is gericht om de ambities per land/markt steeds hoger te leggen, en zo samen met de markt te groeien. Het eindproduct is iets waar iedereen binnen Flux Partners trots op kan zijn.”

Wil jij weten wat Flux Partners voor jou kan betekenen op het gebied van Inkoop + Projectmanagement OG? Neem contact op met Hannes van de Ven.

Meer Flux Updates