Organisatieontwikkeling

Flux Partners ondersteunt (overheids)organisaties met inkoop- en aanbestedingstrajecten. Dat begint met het in kaart brengen van de ambitie, doelstellingen en risico’s van de opdrachtgever. Dat doen we samen zodat we daarna een strategische inkoopuitvraag kunnen formuleren.  Per project bekijken we samen welke contract- en aanbestedingsvorm het beste passen bij het project. Daarnaast kijken we naar de rol en het beleid van de opdrachtgever en de expertise van de markt.

Onze ervaring bij opdrachtgever én opdrachtnemer houdt ons scherp. Zo beperken we bij de inkoop de tenderkosten, letten we op de juiste risicoallocatie en geven we de markt de ruimte om expertise van meerwaarde te laten zijn. Na het inkoop- en aanbestedingstraject garanderen wij met contractmanagement dat de realisatie wordt uitgevoerd zoals in het contract en het PKV-document is vastgelegd. Dankzij onze procesmatige aanpak, onze brede affiniteit met techniek, onze open houding naar de markt en onze kennis van die markt zorgen wij voor de beste contractkeuze en uitvoering voor opdrachtgever en opdrachtnemer.