Procesoptimalisatie

De verhouding tussen overheden en aannemers verandert. Ontwerp- en onderhoudswerkzaamheden en ook risico’s verschuiven steeds meer naar aannemers. Overheden staan voor de uitdaging om met minder of gelijkblijvende middelen en medewerkers meer prestaties te leveren. Aannemers staan voor de uitdaging om een eigen kwaliteitssysteem te hanteren waarmee risico’s en faalkosten worden beperkt.

Flux Partners ondersteunt uw organisatie bij deze uitdagingen. Onze medewerkers hebben jarenlange praktijkervaring binnen UAVgc projecten en zijn Lean Six Sigma gecertificeerd. Samen met uw medewerkers maken wij uw organisatie gereed om op een juiste manier nieuwe rollen in de markt te vervullen. Dit doen wij door:

  • Het doorgronden van behoeftes en wensen van uw klanten. Aansluiting van de werprocessen op de klantvraag maken wij inzichtelijk. Het resultaat hiervan is inzicht in de noodzakelijke verbetering van de werkprocessen in uw organisatie;
  • Het organiseren van Lean-workshops. Binnen een dagdeel maken wij samen met de gebruikers van de werkprocessen de prestaties van de huisige organisatie inzichtelijk. Op basis van de Lean methodiek verbeteren wij gezamenlijk het proces naar de gewenste prestatie. Het resultaat hiervan is inzicht in de mogelijke besparingen die te realiseren zijn in de werkprocessen van uw organisatie;
  • Het ontwerpen van nieuwe efficiente werkprocessen en het vastleggen daarvan in de documenten die uw organisatie beschrijven, zoals bijvoorbeeld het KAM-handboek of de besluiten waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Het resultaat hiervan is dat uw organisatie op een overzichtelijke en efficiente wijze de nieuwe rollen in de markt vervult.
  • Het ontwerpen en inrichten van een prestatiemeetsysteem. Het resultaat hiervan is het vastleggen van de prestaties van uw organisatie en het effectief sturen op gewenste verbeteringen. Dit vertaalt zich naar aantoonbare en verifieerbare prestatie informatie van uw organisatie.
  • Het trainen van medewerkers in hun nieuwe rollen, met nieuwe taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het resultaat hiervan is een klantvraag-gerichte invulling van de werkzaamheden, en vaak ook een verbeterde houding en gedrag. Dit vertaalt zich naar een hoger rendement van uw organisatie door minder faalkosten en minder efficiency verlies.

Onderscheidend in de manier van werken van Flux Partners is dat het resultaat een door de mensen in de organisatie gedragen oplossing is. Om dit te bereiken zijn tijdens het gehele verbetertraject de medewerkers van uw organisatie nauw betrokken. De pragmatische houding van Flux Partners zorgt er voor dat ondanks de brede betrokkenheid, het verbetertraject praktisch uitvoerbaar blijft.

Is uw interesse gewekt? Graag kijken wij uit naar een persoonlijk gesprek om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Meer weten over Procesoptimalisatie?

Project

thumbnail-koninklijke-smals-new

Integratie werkmaatschappijen Koninklijke Smals

Flux Partners ondersteunt Koninklijke Smals bij de integratie van twee werkmaatschappijen (Klaar B.V. en Aannemingsbedrijf Geluk B.V.) tot Smals Dredging B.V. door het opstellen en implementeren van één efficiënt kwaliteitssysteem. Dit systeem stimuleert een uniforme werkwijze waar medewerkers van Smals Dredging achter staan. Flux Partners hield interviews met medewerkers uit verschillende lagen van…

Lees meer

Contact

fluxpartners_portretten_16_09_2016_691_michel

Neem direct contact op met:

Michel Verlaan
Partner
+31(0)6-51299581Of stuur een bericht:

Diensten

tendermanagement

Tendermanagement

Flux Partners participeert in RAW-, BVP-, D&C en DBFM-tenders. Onze adviseurs hebben affiniteit met techniek en spreken de taal van de Opdrachtgever omdat wij ook…

Lees meer
projectmanagement

Project management

Flux Partners ondersteunt opdrachtnemers en opdrachtgevers bij een succesvolle uitvoering van realisatieprojecten. Met diepgaande kennis van UAV-GC contracten vervullen wij meerdere IPM rollen conform systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Door…

Lees meer
inkoop-encontractadvies

OG Support

Flux Partners ondersteunt (overheids)organisaties met inkoop- en aanbestedingstrajecten. Vooraf brengen wij samen met de Opdrachtgever de ambitie, doelstellingen en risico’s in kaart om vervolgens een…

Lees meer