Twee Fluxers behalen hun Lean Six Sigma Green Belt

Fluxers Koen Hemink en Paul Vrouwenvelder hebben hun Lean Six Sigma Green Belt behaald en hebben daarmee hun Green Belt opleiding afgerond. Hiermee zijn zij gecertificeerd om verbetertrajecten te begeleiden volgens de Lean Six Sigma filosofie.

Lean Six Sigma
Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen filosofie die helpt om organisaties aantoonbaar en continu te verbeteren. Wanneer er aan een Lean verbetertraject wordt gewerkt, wordt er altijd een gestructureerde werkwijze gehanteerd: Define, Measure, Analyse, Improve en Control (DMAIC). De focus binnen deze aanpak ligt op het elimineren van verspilling, overbelasting en variatie in bestaande processen. Dit om de kwaliteit te verhogen, de kosten te verlagen en de klantwaarde te maximaliseren.

Eerst wordt het probleem gedefinieerd (Define), waarna de huidige situatie gemeten wordt met behulp van diverse tools (Measure). Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd (Analyse) en wordt er gekeken naar verbetermogelijkheden en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden (Improve). Tot slot worden deze verbetermogelijkheden geborgd in de organisatie (Control). De Lean methodiek biedt een set aan handvatten om deze fases op de juiste manier te doorlopen.

Meerwaarde
De meerwaarde van deze gestructureerde aanpak van procesoptimalisatie, is dat er grondig onderzoek wordt gedaan naar oorzaken van een bepaald probleem om tot verbeteringen te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis en ervaring van proceseigenaren en medewerkers. Door de Lean filosofie toe te passen, wordt er een cultuur gecreëerd waarin continu verbeteren vanzelfsprekend is. Deze verbetering zal leiden tot een verhoging van de klantwaarde, het reduceren van kosten en het verkorten van doorlooptijden.

Eerder behaalden Fluxers Myrthe Biesmans en Aimée Kool hun Lean Black Belt. Met het behalen van de Lean Green Belts door Paul en Koen, is de Lean Expertise binnen Flux verder verstevigd.

Meer Flux Updates