Van vliegveld naar natuurgebied

Flux Partners werkt samen met Timmerhuis Groep en behaalde de hoogste score op het kwalitatieve deel van de uitvraag. Ondanks de hogere inschrijfprijs was de aanbieding de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit resultaat is mede te danken aan een gestructureerd, overzichtelijk en integraal tenderproces waarbij verschillende disciplines vanaf het begin van het tenderproces betrokken zijn. Door de kennis en ervaring op gebied van UAVgc bood Flux Partners de juiste ondersteuning.

Het tenderteam bestond onder andere uit een bodemdeskundige, munitiedeskundige, ecoloog en archeoloog. Flux.partners begeleidde het tenderproces en organiseerde plenaire sessies waarbij de wensen van de Opdrachtgever centraal stond. Samen met Timmerhuis Groep richtte flux.partners het gehele proces in.

Ook in de realisatiefase werken flux.partners en Timmerhuis Groep samen om de kwaliteit te borgen. Het integraal projectmanagement team gaat de voormalige luchtmachtbasis Vliegveld Twente veranderen in een samenhangend stelsel van natuurgebieden. De omgeving is een belangrijk aspect door haar rijke historie, zoals de tweede wereldoorlog. De toekomstige inrichting van circa 130 hectare groen stimuleert het behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Ook de vroegere waterhuishouding wordt zoveel mogelijk in ere hersteld.

De rollen van het projectmanagement team zijn ingericht volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM). Flux Partners verzorgt de invulling van contractmanagement en implementeert het aanbiedingsdocument en bijbehorende visie zoals door het tenderteam bedacht.

De Timmerhuis Groep is een full-service onderneming die, door de nauwe samenwerking van haar businessunits, integrale totaaloplossingen voor bouw- en infraprojecten ontwikkelt en realiseert.

Meer Flux Updates