Flux Partners adviseert Knipscheer Railinfra over MKI en LCA

Duurzaam icon

Flux Partners adviseert Knipscheer Railinfra over MKI en LCA

Vanuit onze expertise Duurzaamheid specifiek op Milieukostenindicatie (MKI), Levenscyclusanalyses (LCA) heeft Flux Partners ondersteuning geleverd aan Knipscheer Railinfra bij hun inschrijving op een aanbesteding van ProRail voor de renovatie van geluidschermen. Vanuit de duurzaamheidsambitie van ProRail werd in de aanbesteding gevraagd om de milieu-impact van het betreffende renovatiewerk in kaart te brengen en te kwantificeren met MKI.

Hoe lager de MKI van het project, des te hoger de fictieve korting van de te winnen aanbesteding. Voor Flux Partners lag de uitdaging om met onze expertise en analyse een zo hoog mogelijke korting op MKI te behalen met een duidelijke en gerichte onderbouwing (LCA). Aan ons was de taak om te zorgen dat met behulp van tussentijdse MKI-berekeningen inzichtelijk in kaart te brengen waar de zwaartepunten liggen op verschillende varianten in het ontwerp of materiaal.

Aanpak

We hebben op vaste momenten in de planning een MKI-baseline gemaakt in de tenderfase. Deze baselines werden opgesteld middels de input vanuit het ontwerp en calculatie en de specifieke eisen van het contract.

Met behulp van onze tussentijdse MKI-berekeningen hebben wij samen met de afdelingen calculatie en ontwerp van Knipscheer Railinfra gestuurd op materiaal minimalisatie en de beste materiaalkeuzes. De sturing werd steeds specifieker en gedetailleerder tijdens de vordering van het project.

De uiteindelijke keuze in geluidscherm is volgens een LCA onderbouwd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen & GWW opgesteld.

Resultaat

  • Maximale korting op het fictieve onderdeel MKI;
  • Een LCA rapportage van het geluidscherm;
  • Onderbouwing (modulatie in spreadsheet en Word).

Kracht van Flux Partners

Flux heeft het verschil kunnen maken door:

  • LCA expertise (proces en inhoud);
  • Ondersteuning van de klant;
  • Beheersing van het proces om naar een goed onderbouwde MKI-rekening te komen;
  • Helder inzicht in de milieu-impact met duidelijke oplevermomenten.