Faalkosten reduceren met Flux Partners

De faalkosten in de bouwsector zijn een belangrijke oorzaak voor het drukken van de winstmarge. Of het nu economisch goed gaat of niet, in de bouwsector spelen faalkosten een belangrijke rol. Op dit moment kenmerkt de sector zich door hoge bouwvolumes, schaarste in materiaal, kwalitatief goed personeel en een hoge tijdsdruk, met als gevolg: een bijna geaccepteerde inefficiëntie in de vorm van faalkosten. Maar hoe kunt u deze faalkosten reduceren? Bij Flux Partners kunnen wij u daarbij helpen.

Met faalkosten worden alle extra kosten bedoeld die worden gemaakt om zaken te herstellen, kosten die niet voldoen aan de specificaties of kosten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Uit een enquête van de ABN-AMRO die afgenomen werd op 4 april 2019 onder bedrijven actief in de bouw- en vastgoedsector, blijkt dat bijna 4 op de 10 bedrijven inschatten dat hun faalkosten 5 procent of meer bedragen. Hierdoor lopen deze kosten jaarlijks op tot miljarden euro’s.

Samen naar het gewenste resultaat
Met onze dienstverlening kunnen wij uw faalkosten reduceren, door gezamenlijk met u op een pragmatische manier de stappen te doorlopen vanaf de definitie en analyse van het faalkostenvraagstuk tot en met de implementatie en borging van de oplossing. Om zo het gewenste resultaat te behalen.

Jarenlange ervaring
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van tendermanagement en projectmanagement, hebben wij expertise in de infrastructuur, energie, water, industrie, publieke dienstverlening en circulariteit. Per ontwikkeltraject bepalen wij welke Fluxer hier het beste voor ingezet kan worden, afhankelijk van zijn/haar expertise. Zo kunnen wij de bedachte oplossing optimaal implementeren.
Bovendien hebben wij in de grond-, weg- en waterbouw veel ervaring met de dagelijkse operationele praktijk van tendermanagement en projectmanagement. Hierdoor kennen wij als geen ander de risicogebieden waar faalkosten ontstaan:
1. Tijdens het ontwerpproces en de faseovergangen;
2. Bij het aantoonbaar opleveren van een project;
3. Bij onvoldoende controle gedurende een project op wijzigingen;
4. Bij gebrek aan samenwerking over de keten en standaardisatie.

Onze aanpak
Onze aanpak kent 5 stappen.

• Stap 1: Definiëren van het probleem en de gewenste situatie ten aanzien van strategie, proces, mens en IT. Dit brengen wij in kaart aan de hand van interviews en sessies met kennisdragers.
• Stap 2: Meten van de huidige situatie door middel van nulmeting. Vervolgens worden de KPI’s bepaald en wordt het meetplan opgesteld.
• Stap 3: Analyseren van de gap en opstellen van een rapport met het verbetervoorstel.
• Stap 4: Implementeren van de verbeteractiviteiten in de organisatie met behulp van een gedragen implementatieplan.
• Stap 5: Evalueren en borgen van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie.

Voorbeeld uit de praktijk
Voor een organisatie in waterbehandelingsinstallaties hebben wij een faalkostenanalyse uitgevoerd. De organisatie was van mening dat het bouwproces efficiënter kon. Eerst hebben wij interviews gehouden met medewerkers van verschillende disciplines, in verschillende functies uit verschillende fases in het bouwproject, om de grootste verspilling in het bouwproces, vanaf de werving tot en met de uitvoering, boven tafel te halen.

Wat bleek: er zaten gemiddeld 6-8 fouten per tekening in het conceptontwerp van de tekenaar. De herstelwerkzaamheden die hierop volgden, zorgden voor vertraging. Bovendien bleek dat wanneer de tekeningen, na de herstelwerkzaamheden, goedgekeurd waren door de leadengineer, 10% van de tekeningen niet maakbaar was door de fabriek. Gevolg: de tekeningen moesten weer terug naar de tekenaar. Ook bleek dat tijdens de uitvoering 15% van de materialen een ontwerpfout, en daarmee ook een fabricagefout, bevatte. Hierdoor was de waterzuivering niet monteerbaar. Ook dit moest hersteld worden door de tekenaar om vervolgens opnieuw gefabriceerd te worden.

De oplossing
Om de faalkosten te reduceren hebben wij een businesscase opgesteld, waarin wij de faalkosten per project en per jaar op basis van de huidige situatie bepaalde en op basis van de doelstellingen van de organisatie met een verbetervoorstel kwamen. De oplossing: een strak proces waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en gedragen worden.

Succesvol resultaat
Met 6 projecten per jaar en een besparing van € 50.000,- per project, zal de organisatie tijdens 12 projecten continue procesoptimalisaties doorvoeren. Hierdoor is na 2 jaar de organisatiedoelstelling bereikt en wordt er ruim €400.000,- bespaard.

Wilt u weten hoe wij de faalkosten binnen uw organisatie kunnen reduceren? Stuur een e-mail naar m.verlaan@flux.partners of bel naar 06-51299581.

Meer Flux Updates