Kan niet bestaat niet

TenneT wil een aantal GIS-Units (Gas Insolated Switch Gear) vervangen. Fluxer Najama Voogd is door Strukton gevraagd om de plannen hiervoor te schrijven. De grootste uitdaging was om de vier plannen (Planningsmanagement, Logistieke aanpak en fasering, Aanpak beheer en onderhoudsfase en Geboden functionele meerwaarde) in vier weken te schrijven.

Vier plannen in vier weken. Dat klinkt als een uitdaging, maar is zeker niet onmogelijk. De focus lag op het winnen van deze tender en daarbij zo veel mogelijk voldoen aan de wensen van de klant. Om dit te realiseren heeft Najama in haar rol als EMVI-schrijver meteen samen met de tendermanager van Strukton een strakke planning opgesteld en nauwe supervisie geleverd. “In deze planning waren alle reviewmomenten en terugkoppelingsmomenten vastgelegd. Net als de data waarop bepaalde stukken die het team gemaakt had bij mij aangeleverd moesten worden”, vertelt Najama. Vervolgens communiceerde Najama de planning naar de rest van het team en benadrukte zij de noodzaak van het tijdig leveren van de documenten.

Communicatie als succesfactor
Wanneer er een document niet op tijd geleverd werd, kwam Najama gelijk in actie. “Wij konden ons geen vertraging veroorloven, gezien de korte tijd die wij hadden voor het schrijven van de plannen.” Vlak voor de inleverdatum is Najama samen met het team door de plannen gegaan. Dit om de laatste fouten te verbeteren en eventuele aanvullingen te doen. Ook deze datum was in het begin al gecommuniceerd.

Het resultaat
De planning, de strakke supervisie van Najama en de hoge inzet van het team en de goede communicatie onderling, hebben er uiteindelijk toe geleid dat de plannen tijdig ingeleverd konden worden en Strukton de tender won! “Het is belangrijk om gelijk goed te managen wat je wanneer en van wie wilt hebben en hoe je bepaalde zaken aan wilt pakken”, vertelt Najama. “In vier weken tijd waren wij echt een team geworden. Iedereen dacht goed mee en stond open voor ideeën”.

Over het project
Tussen 2020 en 2030 moeten alle 140 hoogspanningsstations in Nederland worden vervangen, omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn. Als gevolg van de digitaliseringseisen van deze tijd en de energietransitie is er een compleet nieuwe standaard nodig voor de stations. Deze vernieuwing wordt stapsgewijs uitgevoerd, te beginnen met twee percelen. Strukton is verantwoordelijk voor één hiervan, die bestaat uit 3 hoogspanningsstations. Om op de eisen in te spelen heeft Strukton een innovatieve houten GIS-Unit ontworpen. Eind 2021 moeten alle drie de hoogspanningsstations gereed zijn. Deze tender is onderdeel van het programma Veldvervanging GIS.

Wil jij ook werken aan uitdagende een toonaangevende projecten? Bekijk onze vacatures.

Meer Flux Updates