Spin in het web

Als senior inkoopadviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf bepaalt Fluxer Lars Capota samen met het team en de projectleider de scope van een project, organiseert hij de aanbesteding ervan en kiest hij de gewenste contractvorm. “We stemmen de kaders van het project heel precies af, omdat hier de basis voor projectsucces wordt gelegd.”

Zodra het werk is aanbesteed, zit Lars’ rol er formeel op. Formeel, inderdaad. Want achter de schermen houdt hij wel de vinger aan de pols. Dat heeft alles te maken met de organisatie waar hij voor Flux zit. Bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) spelen niet alleen de opdrachtgever en de opdrachtnemer een rol, een politiek besluit kan veel invloed hebben. “Zo kan de grootscheepse renovatie van een gevangenis afgeblazen worden als ‘Den Haag’ besluit dat deze binnen afzienbare tijd moet sluiten.” Omdat Lars als inkoopadviseur precies op de hoogte is van alle afspraken en ook de juridische speelruimte goed kan inschatten, is het cruciaal dat hij betrokken blijft. De spin in het web dus.

Voorbeeldrol
Duurzaamheid, circulair ondernemen en een goede samenwerking met marktpartijen zijn bij het RVB speerpunten. Lars maakt bij inkoop- en aanbestedingstrajecten gebruik van het Flux Inkoopwiel, waarmee hij optimaal aansluit bij de doelstellingen van het RVB. “Voor ieder project lever ik een inkooptraject op maat. Gebaseerd op de projectscope en de overheids- en projectdoelstellingen adviseer ik de projectleider over de meest geschikte aanbestedingsprocedure, gunningscriteria en contractvormen.”

De projecten bij RVB zijn zo gevarieerd – van paleis tot kazerne, van landgoed tot belastingkantoor – dat de inkoopadviseur absoluut moet beschikken over een brede blik en verstand van zaken. “De contractscope is ook nog eens heel ruim: het draait niet alleen om renovatie of nieuwbouw, maar kan ook onderhoud zijn of een oplossing om honderd procent energielevering uit herwinbare energiebronnen te halen.” Het is aan Lars om de dialoog met alle partijen te zoeken en zo de meest werkbare aanpak te bepalen.

Waar zit de kennis?
Sinds zijn start bij het RVB in september 2018 is Lars al behoorlijk in het diepe gedoken op verschillende projecten. “Zo moest ik me bij de grootschalige renovatie van een groot belastingkantoor in Utrecht volledig onderdompelen in de energievoorziening. Alle benodigde energie voor het pand moest namelijk op het gebouw, op het eigen terrein of binnen een straal van maximaal tien kilometer worden opgewekt.” Een slimme inkoopadviseur bedenkt dan waar de meeste kennis zit om zo’n ambitieus plan uit te denken én uit te kunnen voeren en stemt daar de aanbesteding en de contractvorm op af. “Zeker als het om innovatieve oplossingen gaat, beschikken marktpartijen over zoveel meer kennis van de opdrachtgever dat je wel gek zou zijn als je daar niet optimaal gebruik van zou maken.” En in die benadering zit hem precies de kracht van Lars’ rol bij RVB.

Houd jij ook van diversiteit in jouw werk en word je graag in het diepe gegooid? Bekijk onze vacatures!

Meer Flux Updates