Paul Rimmelzwaan Uitgelichte case door Paul Rimmelzwaan

"Metro en tram in Amsterdam moeten niet alleen rijden, de achterliggende organisatie moet ook goed functioneren. Ook als ik weg ben."

Ambtenaar in business: dat werkt

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Realisatie: 2017

Metro en tram in Amsterdam moeten niet alleen rijden, de achterliggende organisatie moet ook goed functioneren. Bij het projectcentrum van Metro en Tram, Gemeente Amsterdam wilden ze onder meer hun strategische beleid beter uitrollen. Paul Rimmelzwaan van Flux Partners zit nu bijna een jaar als assistent-manager in het MT van het projectencentrum. “Mijn bijdrage moet ook nog voelbaar zijn als ik er al lang weg ben.”

Doel van Flux is om een blijvende impact te realiseren bij alle opdrachtgevers. Een Fluxer wil vooral kennis achterlaten die de mensen van de organisatie ook na diens vertrek nog goed toe kunnen passen. “Die blijvende impact is een essentiële factor van onze dienstverlening. Onze inzet is tijdelijk, het resultaat blijvend. ” Iedereen bij Flux is daar scherp op – het kenmerkt hun drive om klanten serieus verder te helpen.

Zakelijke insteek
Het projectcentrum is een bijzondere opdrachtgever: bij de ambtelijke organisatie is de werkcultuur wezenlijk anders dan bij een commerciële partij. Logisch: de doelstellingen en belangen verschillen van die in een zakelijke omgeving. “Toch kan een beetje commercieel denken geen kwaad als je naar effectiviteit en haalbaarheid kijkt. Uiteindelijk wil iedereen gewoon successen boeken.” Concrete opdracht voor Paul was om de strategische doelstellingen beter in de organisatiestructuur in te bedden. “De nieuwe directeur van het projectencentrum wilde graag haar doelstellingen expliciet maken en actief kunnen sturen op het behalen van de doelstellingen. Met het MT hebben we de doelstellingen voor onder meer Projecten, Projectbeheersing en Personeel bepaald. Elke doelstelling hebben we weer opgeknipt in behapbare subdoelen en concrete actiepunten. Zo werd voor alle betrokkenen duidelijk welke stappen nodig waren om de doelstelling uiteindelijk ook echt te halen.”

Daarnaast helpt Paul ook mee om de organisatie zo in te richten dat het projectcentrum de komende jaren grootschalig beheer en onderhoud van bestaand rail optimaal kan faciliteren en ondersteunen. “Op vlak van capaciteit en werkvoorraad wil het projectcentrum stappen zetten die ook op de middellange termijn slim uitpakken. Ik ondersteun de directeur verder bij alle facetten van de bedrijfsvoering, bij de strategische visieontwikkeling en de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk.”

Spiegel voorhouden
Het strategisch programma dat Paul voor het projectcentrum ontwikkelde wordt nu geïmplementeerd. “Mijn pragmatische aanpak en hands-on instelling blijken heel verfrissend voor een ambtelijke organisatie. Andersom steek ik ook weer wat op van de politieke bestuurscultuur – de veelzijdigheid van hun organisatie zet mij ook weer aan het denken. We versterken elkaar – houden elkaar een spiegel voor. De verschillen geven onze samenwerking veel kleur!”

Concrete winstpunten voor het projectcentrum zijn de vergrote projectenportefeuille, de optimalisering van projectteams en de inzet van personeel door te gaan werken in projectclusters. “Het langetermijneffect zit ook in de praktische maatregelen en de ingevoerde werkmethode: het positieve effect is dagelijks voelbaar.”

Kaart & Locatie