Uitgelichte case door Samirah Belt

"Je bent als omgevingsmanager de spin in het web en je wilt dat ieders belang zo goed mogelijk behartigd wordt. Daar streef ik dan ook naar.”

Droge voeten in je achtertuin

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Delfland
Realisatie: 2019

Als overheid heb je de taak om je in te zetten voor het maatschappelijke belang. Zo heeft het hoogheemraadschap van Delfland onder andere als taak om de polders te beschermen tegen overstromingen. Door waterkeringen op hoogte te brengen, te inspecteren en te schouwen voldoet zij aan die taak. Het maatschappelijke belang komt alleen niet altijd overeen met het individuele belang. Hoe gaat Delfland daarmee om? En waarom is dat belangrijk?

Waterkeringen ophogen
In Delfland ligt ongeveer 600 kilometer aan waterkeringen. Deze lopen door weilanden, onder wegen en door tuinen van particulieren. De grond klinkt op sommige plekken wel één tot anderhalve centimeter per jaar in, waardoor eens in de vijftien tot twintig jaar de waterkeringen moeten worden opgehoogd. De beschoeiing worden waar nodig vervangen en de waterkeringen worden gemiddeld 35 centimeter hoger.

Wonen aan het water: de lusten en lasten
Veel mensen genieten van hun tuin aan het water: je ziet mooi ingerichte tuinen met vlonders, tuinhuisjes en bomen. Vaak weten bewoners niet dat zij aan een waterkering wonen, en als zij dat wel weten, is hen vaak niet duidelijk wat daar de consequenties van zijn.

In het verleden hielden bewoners vaak zelf de waterkering op hoogte, toch hoort die taak bij Delfland en daarom is Delfland daar dan ook volop mee bezig. Ook zijn de regels aangescherpt. In het verleden bleek namelijk dat waterkeringen onder vlonders en tuinhuisjes soms volledig weggespoeld of gescheurd zijn. Om dit in de toekomst te voorkomen, dienen alle vlonders en tuinhuisjes die in de waterkering staan, verwijderd te worden.

Weerstand
Maar dit gaat niet zomaar. Het hoogheemraadschap van Delfland moet daartoe met een goed onderbouwd verhaal komen richting de bewoners. Terecht natuurlijk. Samirah Belt van Flux Partners werkt daar als omgevingsmanager voor Delfland aan. “Het is belangrijk dat de bewoners begrijpen waarom wij de waterkering ophogen. Dat hun vlonder of tuinhuisje na jaren moet verdwijnen is geen leuk verhaal en heeft vaak een flinke impact.” Het is dus van groot belang dat je als omgevingsmanager veel tijd en aandacht besteed aan dat proces. “En dat is wat ik dan ook doe.”

Altijd in gesprek
Bewoners krijgen in eerste instantie een brief waarin staat dat de waterkeringen worden ingemeten. “Blijkt de waterkering te laag, dan sturen we de bewoners daar een brief over en plannen we een eerste gesprek in.”

Aan de keukentafel bespreekt Samirah dan samen met de aannemer of ingenieur en de bewoners wat ervoor nodig is om de waterkering op te hogen. Tijdens dat gesprek inventariseert ze gelijk naar de wensen van de bewoners. “We kijken vervolgens voor welke van die wensen ruimte is binnen de beleidsregels. Deze ruimte is erg beperkt, maar als omgevingsmanager is het mijn taak om toch te kijken naar wat er wél kan.” Met in het achterhoofd dat alles wat je de ene bewoner toezegt, ook voor elke andere bewoner opgaat.

Spin in het web
Gelijke behandeling en waterveiligheid staan altijd voorop. “Van mij als omgevingsmanager was het ook de taak om kritisch te zijn naar mijn eigen organisatie”. Zo is het goed om af te vragen of de regels die jaren geleden zijn opgesteld, vandaag de dag nog het bedoelde doel dienen. Als omgevingsmanager heb je dan de taak om binnen je organisatie verbindingen te leggen en te zorgen voor een gedeelde beeldvorming. “Wanneer ik aan de keukentafel zit, wil ik met een goed onderbouwd verhaal komen. Als ik het mijzelf niet kan uitleggen, hoe moet ik de bewoners dan overtuigen?”.

Als je het aan Samirah vraagt is dat juist wat omgevingsmanagement zo leuk maakt. “Je bent als omgevingsmanager de spin in het web en je wilt dat ieders belang zo goed mogelijk behartigd wordt. Daar streef ik dan ook naar.” Dat Samirah haar rol als omgevingsmanager zo goed kan vervullen heeft niet alleen te maken met haar streven om haar functie zo goed mogelijk uit te voeren, maar ook met de goede samenwerking met Delfland. “De collega’s bij Delfland zijn bereid om te helpen, luisteren en mee te denken en hiermee maken wij het verschil.”

Nul bezwaren
Aan het eind van dit jaar wordt het project ‘buitengewoon onderhoud Berkel’ opgeleverd dat bestaat uit 130 percelen waar de waterkering op hoogte is gebracht. “Daartegen heeft op dit moment nog niemand bezwaar ingediend. Uiteindelijk zijn we door onze werkwijze in alle gesprekken tot een acceptabele uitkomst gekomen.” Een belangrijke succesfactor in dit project is de samenwerking binnen het projectteam. Iedereen wil dit project tot een succes maken en is bereid daaraan bij te dragen.

Lijkt werken als een omgevingsmanager jou ook wat? Of ben jij geïnteresseerd in een andere functie bij Flux? Bekijk onze vacatures.

Kaart & Locatie