Uitgelichte case door Hannes van de Ven

“Doordat wij naast procurement ook werken aan tenders voor opdrachtnemers, hebben wij werkervaring aan de marktzijde. Hierdoor weten wij welke consequenties aanbestedingsbeslissingen hebben op de aanbestedings- en contractfase.”

Renovatiewerkzaamheden met impact

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Realisatie: 2018

De Buitenrustbruggen, beweegbare bruggen in Haarlem die de Schipholweg en de Buitenrustlaan met elkaar verbinden, waren nodig aan vervanging toe. Doordat de bruggen op een doorgaande weg liggen die vooral zomers druk bereden wordt door het strandverkeer, zorgen renovatiewerkzaamheden voor veel impact. Aan Flux de taak om bij de vervanging van de Buitenrustbruggen deze impact te beperken. Een grote uitdaging, maar zeker niet onmogelijk!

De hulp van Flux kwam voor de gemeente Haarlem als geroepen: kortgeleden waren zij in transitie gegaan van een traditioneel- naar regiegestuurd opdrachtgever, met als gevolg dat de technische kennis moest worden ingekocht. Flux was, met haar kennis aan zowel de inkoop- als de marktzijde, de geschikte kandidaat. “Doordat wij naast procurement ook werken aan tenders voor opdrachtnemers, hebben wij werkervaring aan de marktzijde. Hierdoor weten wij welke consequenties aanbestedingsbeslissingen hebben op de aanbestedings- en contractfase”, vertelt Hannes van de Ven, adviseur bij Flux.

Alle neuzen dezelfde kant op
Om de Buitenrustbruggen te vervangen met zo min mogelijk impact op het doorgaande verkeer, zijn verschillende sessies met de gemeente gehouden om zo goed mogelijk aan de vraag van de gemeente te voldoen.

“Uit de eerste sessie kwam naar voren dat de gemeente voor de transitie al veel onderzoek had gedaan en al een eerste versie van de technische specificatie had gemaakt. De gemeente wist dus al wat ze wilde”. Vervolgens is er een sessie met de gemeente gehouden met behulp van de EMVI-strategieposter om de projectdoelstellingen, beleidsdoelstellingen en risico’s boven tafel te krijgen. Doel? Alle neuzen dezelfde kant op. Hieruit kwam naar voren dat er zo weinig mogelijk hinder voor het doorgaande verkeer moest zijn, door bijvoorbeeld de bruggen te vervangen buiten de strandperiode om. Bovendien zijn de Buitenrustbruggen gebouwd in een serie van 3 bruggen. De bruggen mochten daarom niet van die stijl afwijken. Het grootste risico om rekening mee te houden, is dat de oude bruggen veel verstoringen hadden en hierdoor niet altijd functioneerden. Dit zou weer voor extra hinder kunnen zorgen tijdens de vervanging hiervan. “De uitkomsten uit deze sessies resulteerden in een inkoopstrategie en een aanbesteding met gunningscriteria op minder hinder en een goede planning”, vertelt Hannes. Deze is vervolgens bij de gemeente gepresenteerd.

Iedereen de juiste inkoopkennis
Om alle technisch adviseurs bij de gemeente vervolgens op het juiste kennisniveau te krijgen, heeft Flux een inkooptraining gehouden. “Een halve dag lang lieten wij de adviseurs in de huid van de inkoper en de marktpartij kruipen. Zo konden zij ervaren welke consequenties inkoop heeft op een aanbestedingstraject en andersom”, laat Hannes weten. Flux vindt het namelijk belangrijk dat iedereen op hetzelfde kennisniveau zit. Is dit niet het geval? Dan helpen wij graag een handje!

Van inkoop- naar contractmanager
Na goedkeuring van de inkoopstrategie en het aanbestedingsdocument kon de realisatie van start gaan en veranderde de rol van Flux van inkoop- naar contractmanager. Samen met het ingehuurde ingenieursbureau en de aannemer is de aanbesteding, en daarmee de realisatie van de Buitenrustbruggen, gestart. “In de rol van contractmanager hadden wij voortdurend een vinger aan de pols, zodat de beloofde maatregelen volgens aanbieding werden uitgevoerd.” Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken, zijn de bruggen buiten de strandperiode om en in twee delen gerealiseerd. “Eerst werd de ene kant van de brug vervangen en vervolgens de andere kant. Zo kon er altijd verkeer over de bruggen.” Bovendien zijn de materialen via het water vervoerd om de hinder nog eens extra te beperken.

Succesvol resultaat
Door kennisdeling en de goede samenwerking met alle betrokken partijen, zijn de bruggen met weinig hinder in minder dan een jaar volledig vernieuwd en daarmee zijn zowel de beleidsdoelstellingen als de projectdoelstellingen behaald. Nu, ruim 1,5 jaar later, werken de vernieuwde Buitenrustbruggen geheel naar tevredenheid. Sinds de vernieuwingen zijn er nauwelijks storingen geweest: een hele verbetering met vóór de vernieuwing. “En hier zijn wij bij Flux best een beetje trots op!”

Wil jij ook werken voor impactvolle projecten? Bekijk onze vacatures!

Kaart & Locatie