Rob Tönissen Uitgelichte case door Rob Tönissen

"De verschillende afdelingen moesten verplicht met elkaar in gesprek. Die integrale aanpak zorgde er wel voor dat uiteindelijk iedereen goed overzicht had."

Ring van Antwerpen: samen de file de baas

Opdrachtgever: Vlaams consortium
Realisatie: 2017

De ring van Antwerpen is berucht om zijn files en opstoppingen. Verbeteren van de doorstroming staat dan ook al jaren hoog op het prioriteitenlijstje van de stad. Flux Partners hielp een Vlaams consortium bij het produceren van de winnende EMVI-documenten voor het project Linkeroever. “In het begin was het even zoeken naar de goede werkmodus.”

Waar in Nederland bouwbedrijven weten wat er van ze verwacht wordt in een EMVI-traject, is dat in België nog relatief nieuw. Een consortium van Vlaamse bouwbedrijven wilde meedingen naar het eerste van vijf projectonderdelen van de Oosterweelverbinding, de Linkeroever, en schakelde Flux Partners in om dat proces in goede banen te leiden. Rob Tönissen was er vanaf het eerste moment bij betrokken. “Eerste stap in dat proces was om alle betrokken partijen en disciplines om tafel te krijgen. Uiteindelijk moest er één integraal voorstel komen, en dat was even wennen. Voorheen kwamen de verschillende disciplines allemaal met hun eigen plan en die plannen werden als het ware in elkaar geschoven.”

Aan Flux de taak om de kwalitatieve documenten voor de aanbesteding te produceren. Dat waren een hinderplan en een toelichting op de contractplanning. Rob deed de procesbegeleiding, organiseerde de beamer- en reviewsessies en schreef samen met anderen alle stukken. Geen kleine klus: het project had een omvang van ongeveer 450 miljoen euro. “Dan wil je dat alle processen vlekkeloos verlopen.”

Beamersessies
In het begin waren de projectmanagers, uitvoerders en directievoerders tamelijk sceptisch over de aanpak van Rob. “Ik wilde zo snel mogelijk met de juiste mensen om tafel om gezamenlijk slimme dingen te bedenken, zodat we het werk met minimale hinder voor de omgeving konden realiseren. Zoveel tijd besteden aan de kwalitatieve documenten, dat leek de directie niet gelijk nodig.” Toch wist Rob ze uiteindelijk te overtuigen – en over zijn aanpak raakten ze gaandeweg steeds enthousiaster. “Ik hield zogenaamde plenaire beamersessies zodat de kennis van specialisten direct juist in de kwalitatieve documenten kwam te staan. Dat gaf veel overzicht en houvast. Bovendien zag het hele team het project groeien, ontstond er draagvlak voor de minder-hinder aanpak en konden ze zien wat er met hun input gebeurde. Dat hielp ook.”

Verplicht in gesprek
De aanpak van Flux Partners leidde ertoe dat de verschillende disciplines en specialisten nu ‘verplicht’ met elkaar in gesprek raakten. “De initiële weerstand verdween toen ze eenmaal doorhadden wat het effect daarvan was op de kwalitatieve documenten die geschreven werden en andere inzichten die zij hiermee opdeden voor de techniek. Je begrijpt waar de ander mee bezig is, en hij snapt jouw deel van het werk: samenwerking in optima forma. Het klopte gewoon.”

Dat het consortium de opdracht uiteindelijk ook gegund kreeg was het resultaat van een integrale aanpak en de kers op de taart.

Kaart & Locatie