Marisja de Vries Uitgelichte case door Marisja de Vries

De verbetering van de N23 Westfrisiaweg is een groot project. Door de complexiteit en vele stakeholders is een goede communicatie een must. Oud Fluxer Koen Korswagen was bij dit project betrokken.

Veel stakeholders. Dat betekent praten. Veel praten.

Opdrachtgever: Heijmans
Realisatie: 2018

De verbetering van de N23 Westfrisiaweg – de verbinding tussen Enkhuizen en Alkmaar – is een gigantisch project. Door de omvang van het project en de lengte van het tracé (42 km) heb je te maken met veel stakeholders. “Je hebt niet alleen te maken met de provincie Noord-Holland als opdrachtgever, maar in de praktijk ook nog met diverse gemeentes, het waterschap, Rijkswaterstaat, bewoners en ondernemers.” Oud Fluxer Koen Korswagen voelde al snel aan dat helder en eerlijk communiceren hier het toverwoord was.

Aannemer Heijmans schakelde Flux in voor het opleverproces. Het project buiten realiseren is 1, maar aantonen dat je voldoet aan het contract en het dossier geaccepteerd krijgen is 2. Op tijd opleveren is daarbij verreweg de belangrijkste eis; bij elke vertraging kunnen er door de provincie forse boetes worden opgelegd.

Back to basics
“Op het moment dat ik erbij kwam, liep de eerste fase van het werk al. Toch ben ik teruggegaan naar de basis: eerst heb ik het contract goed geïnventariseerd en alle afspraken die gemaakt waren kritisch bekeken. Wat is er met elkaar vastgelegd? En is dit ook SMART? Ik hanteer altijd de vuistregel: ‘wat je vastlegt moet je ook aan iemand kunnen uitleggen die niet in deze branche werkt’” Vervolgens is Koen namens Heijmans om tafel gegaan met de provincie om ook de resterende punten af te stemmen en waar mogelijk eerdere afspraken beter in te kaderen. “Dat was wel een belangrijk leerpunt: door eerder in het traject de kansen en risico’s scherp te stellen door met de juiste mensen te overleggen en daar draagvlak voor te krijgen zet je belangrijke stappen. Met dat inzicht ben je ook veel beter in staat om risico’s te beheersen en ook om kansen te verzilveren.”

Die proactieve houding van Koen binnen het team van Heijmans en de heldere communicatie naar de opdrachtgever werd gewaardeerd. “Het bleek mensen echt wakker te schudden; iedereen raakte gefocust op het beste resultaat.” Koen is sowieso niet het afwachtende type, hij gaat liever direct het gesprek aan als er onduidelijkheden zijn. “Doordat ik de mensen van Heijmans en van de provincie meenam in dat proces, groeide het vertrouwen over en weer. Dat werkt natuurlijk heel prettig! Je realiseert het project als aannemer niet in je eentje, maar je doet dit samen met de opdrachtgever. Samenwerking en open communicatie is hierin de sleutel tot succes.”

Op tijd!
En hoe loopt het met de deadlines? “Dat loopt goed. Het lijkt er zelfs op dat we iets eerder gaan opleveren dan gepland. Het opleverproces en de contractuele verplichtingen die hieraan vastzitten zijn geïntegreerd in het team. Het is nu een lange eindsprint richting de oplevering.”

Voor Koen persoonlijk zijn de verschillende disciplines, de vele stakeholders en daardoor de complexiteit van het project N23 Westfrisiaweg een waanzinnig leerzame ervaring. “Het goed stroomlijnen van het communicatieproces tussen alle partijen en disciplines vergt medewerking van iedereen. Door de professionaliteit en ervaring van het team bij Heijmans en de provincie Noord-Holland is dit gelukt. Dat voorkomt ruis op het moment zelf, maar ook later in het proces.”

Over het project
De 42 kilometer lange Westfrisiaweg verbindt Enkhuizen en Alkmaar. In opdracht van de provincie Noord-Holland verbetert Heijmans delen van bestaande wegen. Ook komen er nieuwe rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en op- en afritten. Het totale project heeft een omvang van 206 miljoen euro. Flux is sinds mei 2017 betrokken bij het project en blijft dat tot eind 2018.

Bron: Provincie Noord-holland. Fotografie: AeroVista luchtfotografie