Verdygo: wereldprimeur in innovatief bouwen waterzuivering

Flux Partners ondersteunt Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw uit Goor als hoofdaannemer bij het Best Value Procurement (BVP) project Verdygo voor het Waterschap Limburg. Het concept Verdygo is door het Waterschap op hoofdlijnen ontwikkeld en is samen met Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw tot in de details uitgewerkt en gerealiseerd.

Door intensieve en transparante samenwerking met het Waterschap Limburg heeft dit geresulteerd in een eindproduct wat een wereldprimeur is in de zuiveringswereld. Het Verdygo concept is toegepast op twee locaties: Simpelveld en Roermond. Samen vormen de twee projecten een blauwdruk van een complete nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie volgens het Verdygo-concept.

Flux Partners ondersteunde Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw in de concretiseringsfase en de realisatiefase. In de concretiseringsfase maakten wij samen met het team van Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw de vertaling van een abstracte uitvraag naar een plan van aanpak met beheersbare processen voor de realisatiefase van het project. Na de concretiseringsfase was Flux Partners verantwoordelijk voor de aansturing in de realisatiefase van ontwerp tot en met oplevering. In de rol van projectmanager stuurde Flux Partners op de risico’s en de processen van een BVP- project en liet de techniek bij de specialisten. Dit geresulteerde in een uitstekende samenwerking met het Waterschap Limburg.

De kern van het Verdygo concept is de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën. Het is volledig bovengronds, compact en verplaatsbaar. De uitgangspunten zijn om rioolwater te zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en tegelijkertijd flexibel te kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen. Met Verdygo wordt geen afvalwater gezuiverd, maar gezuiverd afvalwater geproduceerd. In vergelijking met traditionele bouw is er een reductie in kosten van 20%, verkorting van de bouwtijd met een derde en een besparing van het jaarlijks onderhoud van 20%.

Voor meer informatie, bezoek de websites:

 

Meer weten over Verdygo: wereldprimeur in innovatief bouwen waterzuivering?

Dienst

projectmanagement

Project management

Flux Partners ondersteunt opdrachtnemers en opdrachtgevers bij een succesvolle uitvoering van realisatieprojecten. Met diepgaande kennis van UAV-GC contracten vervullen wij meerdere IPM rollen conform systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Door vroegtijdig in het proces te investeren zorgen wij voor een vliegende start en een goede samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Hierbij zorgen wij voor minimale faalkosten, maximale…

Lees meer

Contact

fluxpartners_portretten_16_09_2016_572_koenk

Neem direct contact op met:

Koen Korswagen
Adviseur
+31 6 15498276Of stuur een bericht:

Projecten

Afbeelding1

Integraal Dagelijks Beheer en Onderhoud Regio Oost

De combinatie Krinkels B.V./BAM Infra B.V. wint Integraal DBO-wegen regio Oost. Krinkels B.V./BAM Infra B.V. heeft mede dankzij de hoogste score op het EMVI-plan het…

Lees meer
thumbnail-prorails-new

Tunnelalliantie ProRail

Gebr. De Koning preferred supplier onderdoorgangen ProRail door uitmuntend plan opgesteld in samenwerking met Flux Partners. Flux Partners ondersteunde Gebr. De Koning bij de totstandkoming van…

Lees meer
thumbnail-koninklijke-smals-new

Integratie werkmaatschappijen Koninklijke Smals

Flux Partners ondersteunt Koninklijke Smals bij de integratie van twee werkmaatschappijen (Klaar B.V. en Aannemingsbedrijf Geluk B.V.) tot Smals Dredging B.V. door het opstellen en implementeren van één…

Lees meer
thumbnail-vliegveld-twente-new

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur

Flux Partners werkt samen met Timmerhuis Groep en behaalde de hoogste score op het kwalitatieve deel van de uitvraag. Ondanks de hogere inschrijfprijs was de…

Lees meer
thumbnail-haarlem

Gemeente Haarlem: werken in regie

De gemeente Haarlem is door een transitie gegaan naar werken in regie. Hierbij is bewust gekozen om de eigen activiteiten te concentreren op sturingstaken en…

Lees meer