Even voorstellen: Dogan Zengin

Dogan Zengin werkt sinds begin 2021 bij Flux Partners als adviseur. Hiervoor heeft hij de NEVI-inkoop publiek gevolgd naast zijn baan als bedrijfsleider en bedrijfsjurist bij een logistieke onderneming sinds 2017. Zijn verantwoordelijkheden bestonden met name uit het operationeel strategisch leiding geven aan de onderneming, waarbij inkoop van diensten van externe partijen dagelijkse kost was. Als bedrijfsjurist diende hij tevens als vraagbaak over de juridische kwesties op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Met zijn juridische achtergrond en ervaring als bedrijfsleider weet hij proces- en resultaatgericht te werken. Deze competenties tezamen met zijn wens om maatschappelijk meerwaarde te creëren, hebben hem ertoe bewogen om zich verder te specialiseren in het aanbestedingsrecht en in brede zin het publieke inkoopdomein.

 

Dogan is analytisch aangelegd en een doorzetter die stevig in zijn schoenen staat. Hij weet onder druk goed te presteren en schroomt niet om zich vast te bijten in complexe vraagstukken. Door het hoofd koel te houden, houdt hij zicht op het proces vanuit een helikopterblik. Met zijn ervaring als bedrijfsleider is hij in staat waar nodig aan de kar te trekken met altijd oog op het vergroten van de teamgeest.

 

Als Dogan niet aan het werken is, is hij te vinden in de sportschool, op het water, op de piste danwel op de motor.