Even voorstellen: Koen Korswagen

Koen Korswagen ondersteunt opdrachtnemers en opdrachtgevers bij het organiseren en opstellen van kwaliteitsplannen en het begeleiden van het proces tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Hij benadert de vraagstukken vanuit praktisch oogpunt naar de realiteit om zo snel mogelijk tot de kern van de klantbehoefte te komen. Zijn focus ligt op kwaliteitsborging voor Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) met als visie: ‘Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag. Als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omlaag’.

Koen was werkzaam als Systems Engineer en Manager projectbeheersing in D&C projecten voor aannemers, gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat. Zijn nieuwsgierigheid en verbindend vermogen in complexe vraagstukken resulteert in realistische kwaliteitsborging voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers.

Hij studeerde verkeers- en mobiliteitsmanagement aan de Hogeschool van Amsterdam. Voordat hij in januari 2016 de overstap maakte naar Flux Partners, was hij 8 jaar werkzaam bij aannemer Dura Vermeer.