Disclaimer

Disclaimer voor www.Flux.Partners
Flux Partners BV (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: KvK-nummer 61577324 ), hierna te noemen Flux Partners, verleent u hierbij toegang tot www.Flux Partners (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Flux Partners behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Flux Partners spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Flux Partners nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Flux Partners en haar licentiegevers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.