Omgevingsmanagement

Wij zorgen dat de belangen van de omgeving en die van het project in balans zijn. Dit doen wij door hier vanaf de voorbereiding tot en met de oplevering continu integraal op te monitoren.

Onze omgevingsmanagers zijn pragmatische verbinders, hebben grip op het project en hebben begrip voor ieders belangen zonder het projectbelang uit het oog te verliezen. Flux Partners heeft ruime ervaring aan zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerszijde gebaseerd op ruime kennis van UAV-gc contractvormen en BVP-inkoopprocedures.

Flux Partners in optimaal projectrendement
– Wij zorgen voor een eenduidige inrichting van de omgevingsmanagementprocessen, gericht op het aanbrengen van structuur en aantoonbare vastlegging van afspraken, producten en issues knelpunten. De conditioneringsaspecten van het project zijn dusdanig beheerst dat u kunt starten met bouwen en blijft bouwen.
– Wij bouwen een strategische relatie op met de stakeholders in de projectomgeving, waarbij aandacht is voor elkaars belangen, risico’s en doelstellingen. De knelpunten komen tijdig in beeld zodat u hierop kunt anticiperen.;
– Wij brengen in een vroeg stadium de klanteisen, wensen en belangen in beeld. U weet wat de stakeholder van u verwacht en zij weten wat ze van jou u kunnen verwachten.

Flux Partners in projectfocus
– Wij richten ons op het inzetten en verankeren van strategisch omgevingsmanagement binnen de projectorganisatie. Het project wordt overzichtelijker en verrassingen worden voorkomen.
– Wij integreren het belang van de stakeholders versus het belang van het project al in een vroeg stadium in de projectaanpak. Zo is inzichtelijk welke (gezamenlijke) winst te boeken is met een omgevingsgerichte projectaanpak.
– Wij stemmen vanuit de conditioneringsrol vroegtijdig af met stakeholders. Er is snel en tijdig inzicht in wat er bij de diverse projectdisciplines intern en extern speelt en de mogelijke gevolgen daarvan voor het vervolgproces.

Flux Partners in relatieverbetering met de opdrachtgever
– Wij geven de opdrachtgever inzicht in de strategie, het doel en het resultaat van het integrale stakeholdermanagement en de te beheersen risico’s, waardoor het project overzichtelijker wordt en verrassingen worden voorkomen;
– Wij helpen inzichtelijk te maken hoe we relaties opbouwen, onderhouden en samenwerken met de stakeholders die een belang hebben bij het project. Vroegtijdig is duidelijk wat de verwachting is, waar obstructies kunnen optreden en hoe deze belangen gemanaged moeten worden;
– Wij monitoren continu en sturen continu bij op het betrekken van de stakeholders bij het realiseren van het projectresultaat. Het uitvoeren van aantoonbare klant- en omgevingstevredenheid draagt bij aan een zelflerende projectorganisatie.

Voor meer informatie over Omgevingsmanagement van Flux Partners neem contact op met Jorn Verwoerd.

Onze projecten
Een Utrechter in Amsterdam, een gouden combinatie.
Droge voeten in je achtertuin.