flux partners energiemarkt zonnepark windmolenpark

Duurzaamheid

Duurzaam icon

Duurzaamheid: duurzame prestaties meetbaar maken

Wij dragen bij aan een klimaatneutrale en circulaire bouweconomie door de publieke sector en private partijen te ondersteunen in hun transitie naar duurzaamheid. Dit doen wij door het concreet en meetbaar maken van milieueffecten, circulariteit en andere duurzaamheidsambities op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Tot slot ondersteunen wij het monitoren van prestaties en kunnen op basis daarvan bijsturen.

Duurzame prestaties meetbaar maken

1. Organisatie strategie duurzaamheid:

 • Definiëren van ambities en doelen
 • Koppeling naar organisatie, nationale en internationale doelen
 • Opstellen meetbare duurzaamheidsstrategieën
 • Bepalen van definities en het vaststellen van indicatoren

2. Van strategisch naar operationeel

 • Bepalen van meetmethodes en tooling
 • Vertalen van bedrijfsstrategie naar concrete projectdoelen
 • Procesinrichting
 • Opstellen projectstrategie

3. Milieukosten optimalisaties in tenders en duurzaamheid meetbaar inkopen
Duurzaam inkopen

 • Opstellen van contracteisen en gunningscriteria (kwantitatief en kwalitatief)
 • Evaluatiecriteria
 • Referentieberekening milieueffecten en circulariteit

Tenders
• Milieueffecten minimaliseren & circulariteit optimaliseren
• Kwantitatieve berekeningen maken
• Kwalitatieve stukken schrijven

4. Monitoren en uitvoeren

 • Monitoren milieueffecten en circulariteit
 • Opzetten van dashboards
 • Opstellen en begrijpen van LCA’s
 • Projectmanagement MKI-rapporten opstellen en controleren

flux partners duurzaamheid proces

Projectteam Duurzaamheid