Flux Partners

Tendermanagement

Tendermanagement icon

Tendermanagement

Onze dienst Tendermanagement bestaat uit experts op het gebied van EMVI- en tenderprocessen. Binnen deze processen vullen wij alle rollen in van EMVI-schrijver tot Tendermanager. Door systematisch ons bewezen EMVI-proces inclusief reviewsessies te doorlopen komen we stapsgewijs tot een winnend plan met draagvlak binnen uw organisatie. Ook weten wij de Dialooggesprekken van Opdrachtgevers optimaal te benutten om onze interpretaties, analyses en beoogde aanpak te toetsen. Daarnaast brengen wij kennis en ervaring vanuit verschillende projecten en opdrachtgevers in voor zowel de EMVI-criteria als de contract- en aanbestedingsvormen.

1,9+
mld. gewonnen omzet in 2023
55
Uitgevoerde tenders in 2023
50%
Tenders aangenomen in 2023 (waarvan uitslag bekend)

Volledige beheersing van EMVI- en tenderprocessen

De winnende aanpak bepalen
Onze adviseurs stellen samen met u een strategie op om tot de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) te komen. Dit begint bij het grondig ontleden van de EMVI-uitvraag. Wij leggen we de definities, interpretaties en afbakening vast van de scope en definiëren hoe wij de maximale score behalen. Samen met uw tenderteam voeren wij analyses uit om de EMVI-uitvraag projectspecifiek, concreet en meetbaar te maken.

Gecontroleerd tenderproces
Naast strategie-, brainstorm-, risico- en maatregelensessies organiseren wij ook één-op-één interviews met specialisten om de benodigde informatie en meerwaarde boven tafel te krijgen. Dit maken wij dit specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART). Onze adviseurs leveren inhoudelijke kennis en geven succesvolle maatregelrichtingen aan. Gezamenlijk bepalen wij het (kwantitatieve) effect van maatregelen en onderbouwen daarvan de verifieerbare prestatie-informatie. De meerwaarde en de ambitie van de kwalitatieve plannen toetsen wij aan de uitvraag van de opdrachtgever en ook wegen wij de kosten van maatregelen af versus de verwachte fictieve korting. Op deze wijze komen wij tot de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Alles helder en gestructureerd op papier
Onze adviseurs stellen de kwalitatieve documenten helder, gestructureerd en prettig leesbaar op. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan het opstellen van duidelijke visualisaties ter ondersteuning van het verhaal. Tot slot worden de kwalitatieve documenten, inclusief bijlagen, grafisch vormgegeven voor een uiterst professionele indruk.

Reviewrol
Indien u wenst zelf de kwalitatieve documenten op te stellen, kunnen wij concrete verbeteringen voor uw inschrijving aanbrengen. Zo vervullen wij tevens de taak voor het reviewen van alle kwalitatieve documenten en kunnen desgewenst tenderspecialisten binnen uw organisatie opleiden en/of coachen.

Team Tendermanagement