Even voorstellen: Ruben Maat

Ruben Maat ondersteunt bij de organisatie en het opstellen van kwalitatieve aanbestedingsdocumenten bij tenders. Hij analyseert de klantvraag scherp en benadert de invulling vanuit de praktische kant om te komen tot onderscheidende maar realistisch uitvoerbare plannen.

 Met zijn brede interesse en een technische achtergrond heeft Ruben een goed beeld waar het in een project om gaat. Hij heeft een goed overzicht en komt door de combinatie van een analytische en pragmatische houding snel tot het gewenste resultaat. Door het team op de juiste manier te betrekken bij de gekozen oplossingen is dit een resultaat dat door het hele team gedragen wordt.

 Ruben studeerde Architectural Urban Design and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voordat hij in augustus 2018 de overstap maakte naar Flux Partners, was hij als EMVI manager werkzaam bij Van Gelder Integrale Projecten.