Teamfoto

Even voorstellen: Wouter Jan de Vries

Wouter Jan de Vries adviseert (overheids)organisaties bij ruimtelijke ontwikkelingen in de openbare ruimte. Hij levert input met betrekking tot omgevingsmanagement bij inkooptrajacten van opdrachtgevers, van onderhoud aan verkeersinfrastructuur, aanleg van nieuwe infrastructuur tot gebiedsontwikkeling. In de fase van planvoorbereiding en planuitvoering vervult hij de rol van omgevingsmanager.

Naast het werk aan de opdrachtgeverszijde, adviseert Wouter Jan opdrachtnemers bij tenders over de procedures en belangen binnen overheidsorganisaties. Hij brengt de werkwijze van de opdrachtnemer in lijn met de doelstellingen van opdrachtgever.

Met zijn sterk ontwikkelde gevoel voor de uiteenlopende belangen van stakeholders in het ruimtelijk domein, weet hij in alle stadia van een ontwikkelproject partijen te verbinden. Door gemeenschappelijke doelen te bepalen verbetert de samenwerking. Zijn oplossingsgerichte communicatiestrategie draagt bij aan de tijdige afronding van projecten, met draagvlak in de omgeving.

Wouter Jan studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie en is ervaren in planvorming, bestuurlijke besluitvormingsprocessen, juridische procedures en bestuursadvisering in het publieke domein. Daarnaast heeft hij als oprichter van een onderneming in klassieke auto’s op een integrale, doelgerichte wijze sturing gegeven aan de ontwikkeling van het bedrijf. In 2017 maakte hij de overstap naar Flux Partners.