Best Value & Interviewtraining

De training Best Value Procurement voor bouw & infra richt zich op deelnemers die hun BVP-tender vakkennis en vaardigheden willen verdiepen. De training is gestoeld op circa 30 BVP-tenders en de ervaring die daarbij is opgedaan t.a.v.: het opstellen van dossiers, voorbereiden van interviews en het doorlopen van de concretiseringsfase. Deze training is interessant voor Tendermanagers, EMVI-schrijvers, Sleutelfunctionarissen en Kaderleden.

Programma
• Ingrediënten voor een go/no go besluit; deelname aan een BVP-tender.
• Het BVP-tenderproces vormgeven.
• Prestatieclaims formuleren en onderbouwen met VPI’s.
• Hoe je verifieerbare prestatie-informatie vindt en organiseert in je organisatie.
• Hoe sleutelfunctionaris interviews verlopen en wat nodig is in de voorbereiding daarop.
• De wijze waarop je de concretiseringsfase benut en de basis legt voor een mooi projectresultaat.

De centrale vraag bij een Best Value aanbesteding luidt: Waarom zijn wij expert voor dit werk? Na deze training beheerst u methoden en technieken die u bij Best Value aanbestedingsprocedures helpen aantoonbaar te maken dat u dé expert bent.

Duur
Twee dagdelen

Investering
N.o.t.k. per training voor maximaal 8 deelnemers

Info
Meer informatie? Mail ons: academy@flux.partners