Flux Partners

De integrale aanpak van Flux Partners biedt meerwaarde

Projectmanagement icon

De integrale aanpak van Flux Partners biedt meerwaarde

Veel opdrachtgevers werken graag samen met adviesbureaus op basis van detachering: een uitvraag van een enkele professional. Deze aanpak werkt goed voor projecten waar niet duidelijk is welke producten moeten worden opgeleverd. In sommige projecten is de behoefte van de opdracht geen kennis op een project, maar advies voor een organisatie en de doorvertaling daarvan in projecten. De inhuur van een enkele specialist op een dergelijke klus, sluit dan niet goed aan op de bredere scope van de behoefte.

Wij zien dat opdrachtgevers steeds vaker voor deze vraagstukken komen te staan. Bijvoorbeeld het professionaliseren van een inkoopafdeling om rechtmatig en doelmatig aanbestedingen te doorlopen en duurzaamheid en  risico’s en kansen uit de omgeving daarin mee te nemen. Om projectdoelen te halen is het nodig dat disciplines niet zelfstandig maar integraal werken. Dit zorgt ervoor dat we raakvlakken met en afhankelijkheden van elkaar herkennen en verbinden.

Bij Flux Partners zetten wij daarom in op de integrale aanpak om de organisatiebehoeftes in te vullen die projecten overstijgen. Dit betekent dus een verschuiving van detachering van een enkele expert, naar het uitbesteden van een klus. Een klus die wij met een compleet team dat bestaat uit verschillende disciplines klaren.

Afhankelijk van uw uitdaging zetten wij inkoopadviseur, duurzaamheidsexperts, contract- en/of omgevingsmanagers in. Met deze aanpak spelen we in op uw behoefte, zijn de juiste experts altijd betrokken en borgen we de integraliteit van de onderdelen. Daarnaast zorgt het vroegtijdig betrekken van meerdere disciplines voor een integrale aanpak waarin alle aspecten binnen de markt en de vraag worden bediend. Naast de ontwikkeling van de inkoopstrategie, voeren we ook het implementatietraject uit. Voor ieder traject bepalen wij samen met u de randvoorwaarden voor succes en gaan we pas weg als de gewenste resultaten aantoonbaar zijn bereikt.

Benieuwd wat de Flux integrale aanpak voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Hannes van de Ven via 020 840 86 00 of stuur een mail naar info@flux.partners.