Digitaal bouwen

Projectbeheersing icon Contractmanagement icon Projectmanagement icon

Digitaal bouwen

De toenemende complexiteit van projecten in de bouw- en infrasector vraagt om een grote mate van integraliteit. Het is hierbij noodzakelijk om structureel informatie te delen. Dit vraagt om buiten de kaders te denken, waarbij digitalisering een grote rol speelt. De toepassing van BIM (Bouw Informatie Management) als werkmethodiek draagt bij aan de samenwerking en informatieoverdracht tussen verschillende disciplines binnen het project.

Dit jaar hebben wij ons verdiept in de rollen, processen en benodigde competenties en vaardigheden in het BIM-proces. Om samenwerking en integraliteit met BIM te bereiken, moeten verschillende randvoorwaardes worden beheerst. De kracht van Flux Partners is dat wij een deel van deze randvoorwaarden voor een goed proces kunnen oppakken en aansturen. Onze visie hebben wij in gesprekken met externe partijen geverifieerd en de meerwaarde van Flux in het BIM-proces besproken.

Hierin gaan we dit jaar weer een stap verder door met externe partij in gesprek te gaan voor een mogelijke samenwerking.