Innovatie in batterijen

Innovatie in batterijen

De batterijentechnologie ontwikkelt zich de laatste jaren razendsnel en ook de prijzen zijn drastisch gedaald. De elektrische auto was hierin de grootste aanjager. Batterijen werden compacter, lichter, goedkoper en beter, met een langere levensduur. Dat maakte batterijen ook interessant voor de industrie. Vattenfall wil aanhaken bij die innovatieve ontwikkelingen.

Vattenfall ontwikkelt toepassingen van de batterij voor de industrie en voor wind- en zonneparken. Omdat de ontwikkelingen in de batterijenmarkt zo snel gaan, had Vattenfall behoefte aan extra inkoopcapaciteit. Fluxer Myrthe Biesmans werd ingevlogen om haar kennis en expertise in te zetten op een aantal specifieke projecten. Uiteindelijk bleek haar strategische input de belangrijkste meerwaarde: Vattenfall wil in de energietransitie het verschil maken. Net als de Fluxer van dienst.

Vol energie
Super alert zijn op de snelle ontwikkelingen in de batterijenmarkt. Dat is misschien wel de belangrijkste eigenschap om goed te kunnen adviseren bij de inkoop voor specifieke projecten, en ook om de corporate lead buyer te kunnen ondersteunen bij het uitwerken van de inkoopstrategie. “Een van mijn taken was om een marktanalyse uit te voeren en constant de ontwikkelingen in de gaten te houden, om te beoordelen welke invloed die hadden op de inkoopstrategie”, vertelt Myrthe. De senior adviseur bij Flux Partners is ooit begonnen als adviseur Europese aanbestedingen bij TenneT en Nuon. “Die kennis van de energiemarkt en het aanbestedingenproces kwam mij in mijn eerste functie bij Vattenfall goed van pas.”

Schakel in groot proces
Myrthe werd als inkoper ingezet bij NEW4.0, een groot project in Duitsland om de hele regio Hamburg – Sleeswijk-Holstein met 4,5 miljoen inwoners vanaf 2035 van 100% hernieuwbare elektriciteit te voorzien. In het kader van dit project plaatst Vattenfall samen met de Hamburg University of Applied Sciences en het bedrijf Nordex een batterijopslagtank voor het windpak Hamburg-Bergedorf.

Even wat achtergrond. Om een industriële batterij te plaatsen heeft Vattenfall twee leveranciers nodig. Ten eerste een leverancier van de batterijen zelf. Vattenfall heeft een raamovereenkomst met een grote autofabrikant die snel en in grote aantallen batterijen kan leveren. Verder is er een system integrator nodig die met de batterijen van de autofabrikant een mega opslagsysteem ontwerpt en bouwt, om pieken en dalen in het stroomnet op te kunnen vangen.

“Ik moest de contracten voor de leverancier van de batterijopslagtank van NEW4.0 opstellen en waar nodig aanpassen zodat ze getekend konden worden.” Hetzelfde deed Myrthe voor een industrieel project waarbij Vattenfall batterijopslagsystemen levert aan bedrijven die daarmee de piekmomenten in hun energieverbruik willen opvangen.

Altijd alert
De projectoverstijgende rol in het aanbestedingsproces vraagt om een andere, bredere blik van de Flux-adviseur dan bij inkoopondersteuning bij een enkel project. “Bij het ondersteunen van de corporate lead buyer was ik veel meer op organisatieniveau bezig. In mijn projectoverstijgende rol kon ik nog scherper zijn op de snelle veranderingen in de batterijenmarkt – wat weer zijn invloed heeft op keuzes die je maakt voor individuele projecten.” Juist dat overzicht hebben in een markt die zo snel verandert, is van essentieel belang voor een groot concern als Vattenfall. Ze willen niet steeds het wiel opnieuw moeten uitvinden. En met slimme input van een adviseur kunnen ze dus echt het verschil maken.

“Vanuit de dynamiek rondom de batterijeninnovatie wil Vattenfall doordachte keuzes kunnen maken die bedrijfsbrede impact hebben en op die manier bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Ik houd mij op een hele praktische manier bezig met het realiseren van een duurzamere wereld; mijn persoonlijke drijfveer.” Myrthe zet haar praktijkkennis én haar idealisme zo op een commerciële manier in voor Vattenfall: een echte win-winsituatie dus.