Omgevingsmanagement in de energiesector: de Gasunie-projecten

Omgevingsmanagement icon

Omgevingsmanagement in de energiesector: de Gasunie-projecten

In de energiesector hebben projecten vaak een grote impact op de omgeving. Van de aanleg van kilometerslange gasleidingen tot de bouw van windturbineparken, die zowel de natuur als omwonenden raken. In onze nieuwe blogserie gaan we dieper in op de rol van Omgevingsmanagement bij dergelijke projecten.

Een voorbeeld van projecten met een grote omgevingsimpact zijn de Gasunie-projecten waar Flux Partners bij betrokken is. Anneke Boerma, omgevingsmanager bij Flux, begrijpt met haar agrarische achtergrond goed hoe de projecten de landbouw en de grondeigenaren beïnvloeden. In deze blog lees je hoe zij haar technische kennis en gevoel voor menselijke relaties inzet om de projecten vlekkeloos te laten verlopen.

Wat houden de Gasunie-projecten in?

Gasunie werkt continu aan het onderhouden en uitbreiden van het gasnetwerk. De verouderde schakelsystemen worden vervangen om de veiligheid te waarborgen en het netwerk klaar te maken voor nieuwe energievormen.

Voordat de projecten starten, bepalen we de tracés, de benodigde vooronderzoeken en zoeken  wij uit welke grondeigenaren en andere omgevingspartijen erbij betrokken zijn. Anneke speelt een actieve rol in dit proces door met grondeigenaren te overleggen en de nodige overeenkomsten af te sluiten.   .

Tijdens de aanleg van de leidingen is de grond tijdelijk onbruikbaar, wat directe schade voor de grondeigenaren betekent. Soms herstelt de grond zich ook niet onmiddellijk na de werkzaamheden, wat later nog voor problemen kan zorgen. In beide gevallen biedt Gasunie een compensatie in de vorm van een meewerk-  en schadevergoeding.

Anneke staat gedurende de Gasunie-projecten klaar als vast aanspreekpunt voor grondeigenaren en de omgevingspartijen. Zij zet zich samen met het projectteam in voor de belangen vanuit de omgeving, kijken samen hoe de impact van de werkzaamheden   te minimaliseren en daar waar nodig eerlijk te compenseren.

Logistieke uitdagingen

Het onderhoud aan het gasnetwerk vereist uitgebreide graafwerkzaamheden. Bij het schakelstation worden gaten gegraven van minimaal 6 bij 4 meter en 2,5 meter diep om de ondergrondse systemen te bereiken. De ruimte is beperkt en de inzet van grote kranen maakt het werkterrein extra uitdagend.

Anneke geeft een voorbeeld: “Een van de kranen staat midden op een dijk in Gouda, pal naast een smalle berm, een druk fietspad en een provinciale weg. De andere kraan staat in Reeuwijk langs een doorgaande fietsroute en is omgeven door sportlocaties, bedrijven en een woonwijk. Samen met gemeente, omgeving en aannemer moeten we hier een goed verkeersplan voor maken. Dit plan moet zowel de bereikbaarheid als veiligheid van de aannemer en de burger waarborgen. Hierbij houden wij lokale evenementen ook goed in de gaten en zorgen ervoor dat de buurt  toegankelijk blijft.”

Bodemonderzoek bij de werkzaamheden

Voor veel van de onderhoudswerkzaamheden van Gasunie moet ook in agrarische grond gegraven worden. Door haar achtergrond in de landbouw begrijpt Anneke dat dit weerstand opwekt bij grondeigenaren: “Je kunt niet zomaar de grond uitgraven en grondwater wegpompen – het kost jaren om vruchtbare grond op te bouwen.”

Er is ook het risico op verzakkingen van omliggende bebouwing, vooral in veengebied. Daarom laat de Omgevingsmanager Grondzaken uitgebreide bodem- en natuuronderzoeken uitvoeren om de impact ervan op het project te bepalen. Ook wordt de kans op archeologische vondsten en onontplofte oorlogsresten onderzocht. Vanuit de onderzoeken wordt een risicoinventarisatie en plan van aanpak  gemaakt.

De bodemopbouw op de drie locaties blijkt heel verschillend te zijn. “Uit de onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat de grondwaterstand erg hoog is, waardoor er meer bemaald moet worden met grotere kans op verzakkingen”, legt Anneke uit. “Er is ook verontreiniging geconstateerd en een plan van aanpak voor de sanering opgesteld. We zijn ons bewust van de impact van onze werkzaamheden op privégrond. We onderzoeken de bodemvruchtbaarheid en zoeken manieren om de grond in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.”

Bouwen aan vertrouwen

Als het eerste aanspreekpunt voor grondeigenaren bouwt Anneke aan wederzijds begrip en vertrouwen. “Grondeigenaren zitten er niet op te wachten dat er in hun grond gegraven wordt, dus we gaan vroegtijdig met ze in gesprek”, vertelt Anneke. “We leggen uit wat de belangen zijn van het project, maar we luisteren ook goed naar hun zorgen. Het is belangrijk dat we begrip tonen voor de situatie. Zo werken we samen naar een overeenkomst toe.”

Anneke zorgt ervoor dat alle belanghebbenden vanaf het begin actief betrokken zijn en onderhoudt deze relaties voor de lange termijn. “Deze relaties zijn ontzettend belangrijk, aangezien de leidingen er de komende 50 jaar liggen”, legt ze uit. Ze neemt de tijd om elk detail van de projectovereenkomsten uit te leggen en ze zorgt ervoor dat aannemers hun werk netjes uitvoeren zoals afgesproken. “Vertrouwen is alles. Schending van afspraken heeft grote gevolgen. Dat moeten we koste wat het kost voorkomen.”

De projecten van Gasunie zijn niet alleen belangrijk voor het huidige energienetwerk, maar ze vormen ook het fundament voor toekomstige energietransities, zoals de overstap naar waterstof. “Deze transformatie heeft niet alleen impact op ons als bedrijf, maar op de gehele samenleving”, merkt Anneke op. “Het is prachtig om daar een rol in te spelen.”

Met een team van meer dan 10 experts op gebied van Omgevingsmanagement werken we vanuit specialismen aan Stakeholdermanagement, Conditionering, Vergunningenmanagement en Communicatie & Participatie. Dat team breiden we uit. Ben jij klaar om samen met ons impact te maken en ben je benieuwd welke rol binnen omgevingsmanagement bij jou past? Reageer dan op onze vacatures of neem contact op voor een nadere kennismaking.