De omgevingsmanager anno nu

De omgevingsmanager anno nu

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Dit betekent niet dat wij nu met de voeten omhoog kunnen zitten, integendeel. Juist nu moeten de gewenste randvoorwaarden tijd en aandacht krijgen om de Omgevingswet tot een happy end te brengen, en daarmee herhaling van uitstel te voorkomen.

De omgevingsmanager

Gelukkig is de omgevingsmanager al wél aardig ingeburgerd. Waar omgevingsmanagement voorheen nog een deeltaak van de projectleider of technisch manager was, is het nu vaak een volwaardige functie. Goed om even een kijkje te nemen in wat een omgevingsmanager nu allemaal doet en waar de ambitie ligt voor de toekomst.

De omgevingsmanager is een spin in het web dat de stakeholders vormen. Soms is hij werkzaam voor de aannemer of opdrachtgever, soms wordt hij extern ingevlogen, maar altijd is zijn doel om de belangen van alle stakeholders te behartigen. Dit vraagt nogal wat, want vaak zijn er veel stakeholders bij een project betrokken, allemaal met eigen belangen. Hoe doet de omgevingsmanager dat?

Een goede omgevingsmanager is authentiek. Dat betekent dat hij of zij echt het beste wil voor alle stakeholders. Geen verborgen motieven of strategische moves vanuit één partij, maar lobbyen voor een zo goed mogelijke uitkomst voor alle stakeholders. Dit betekent dat je als omgevingsmanager empathisch en creatief moet zijn. Empathisch om te begrijpen wat de stakeholder nou écht wil, en creatief om hiervoor een passende oplossing te bedenken. Voor de hand liggende oplossingen kan iedereen bedenken, maar een goede omgevingsmanager komt met op maat gemaakte oplossingen. Elk project en elke stakeholder vragen om een andere aanpak. Een goede omgevingsmanager heeft nog meer eigenschappen, maar deze zijn essentieel.

De omgevingsmanager van de toekomst

De omgeving heeft steeds meer te zeggen. De kanalen om dit te doen volgen elkaar in rap tempo op. Interactieve vormen van communicatie zijn de norm in plaats van de meerwaarde die het voorheen was. Als projectorganisaties de omgeving mee willen krijgen, is het noodzakelijk om interactie tussen de verschillende stakeholders te organiseren. Hoe dat moet gebeuren, daar laat ook de toekomstige Omgevingswet ons helemaal vrij in. De Omgevingswet schrijft namelijk niet voor ‘hoe’ je participatie moet vormgeven, maar stimuleert maatwerk. Gevoel voor de omgeving, oog voor verandering en de competentie om daar op innovatieve wijze op in te spelen, lijken de basisvaardigheden van de toekomstige omgevingsmanager.

Hoe zie jij de toekomst van de omgevingsmanager? Welke eigenschappen zijn onmisbaar? Laat een reactie achter, we zijn benieuwd!