Slim gebruik van de Witte Vlekken Vergoedingsregeling

Duurzaam icon

Slim gebruik van de Witte Vlekken Vergoedingsregeling

Flux Partners staat klaar om u te assisteren bij het opstellen van LCA’s

De druk op bedrijven om duurzaamheid te vergroten en impact te meten wordt steeds groter vanwege de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Een nuttig instrument voor het creëren van inzicht is de Levenscyclusanalyses (LCA’s), waarmee bedrijven in staat zijn de milieueffecten van producten en materialen te identificeren.

Hoewel deze analyses waardevolle inzichten bieden om milieu-impact te verminderen en te vergelijken met concurrenten worden de kosten en complexiteit ervan vaak als drempel ervaren. Om bedrijven aan te moedigen deze stap te zetten is er sinds 2022 de Witte Vlekken Vergoedingsregeling van de Nationale Milieu Database (NMD). Hiermee voorziet zij in het wegnemen van de drempel rondom kosten. Flux Partners neemt graag de volgende drempel weg: de complexiteit van het uitvoeren van de LCA.

Wat is de Witte Vlekken Vergoedingsregeling?

Het NMD lanceerde de Witte Vlekken Vergoedingsregeling met als doel de nationale milieudatabase uit te breiden. Het doel is om 380 nieuwe productkaarten toe te voegen, die de milieu-impact van producten weergeven, berekend met een LCA. Deze regeling richt zich voornamelijk op categorie 1 en 2: categorie 1-kaarten zijn specifiek voor een product van één bepaald bedrijf, terwijl categorie 2-kaarten gelden voor een hele branche.

Op dit moment zijn er al 242 aanvragen ingediend, wat aantoont dat er grote vraag is naar deze subsidie. De regeling werkt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, snel handelen is dus van belang voor bedrijven die nog willen profiteren van de regeling.

Waarom is dit belangrijk?

Sinds 2022 stimuleert stichting NMD, met steun van het Ministerie van BZK, producenten en fabrikanten van bouwmaterialen om data voor categorie 1 en 2 milieuverklaringen aan te leveren in de NMD. Dit doen ze met de ‘Vergoedingsregeling Witte Vlekken’. Deze regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan de transitie naar een duurzamere toekomst.

Door de kosten van LCA’s te verlichten, moedigt de Nationale Milieu Database bedrijven aan actie te ondernemen en hun milieu-impact te verminderen. In lijn met de doelen van de CSRD draagt de uitbreiding van de NMD bij aan meer transparantie en vergelijkbaarheid binnen de industrie, wat uiteindelijk leidt tot betere besluitvorming en duurzamere praktijken.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Fabrikanten, leveranciers en andere belanghebbenden kunnen een subsidie aanvragen voor een LCA van hun biobased bouwmaterialen en bouwwerkinstallaties. Dit omvat bedrijven die willen investeren in het verminderen van de milieueffecten van hun producten en processen.

Hoe werkt de regeling?

Per aanvrager kunnen maximaal 10 vergoedingen toegekend worden voor 10 verschillende LCA’s van 10 verschillende bouwproducten of installatie-elementen. De vergoeding bedraagt €2.500,- per LCA. Uit een LCA kunnen verschillende productkaarten voortkomen. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om de vergoeding vaker aan te vragen. Flux Partners adviseert u bij de aanvraag door de hoeveelheid verschillende LCA’s voor te leggen.

De procedure voor het aanvragen van de subsidie is recentelijk gewijzigd en omvat nu de volgende stappen:

  1. Vooraanmelding
  2. Uitvoering van de LCA tot opname in de NMD door de aanvrager (inclusief review en publicatie in de NMD)
  3. Aanvraag vergoeding
  4. Beoordeling van de aanvraag
  5. Uitbetaling van goedgekeurde aanvragen

Zie hier de voorwaarden van de regeling: https://milieudatabase.nl/nl/downloads-plugin/download/178/

Flux Partners: u specialist in LCA’s en milieuadvies

Als specialisten op het gebied van LCA’s en milieuadvies begeleidt Flux Partners bedrijven bij elke stap van het proces, van het uitvoeren van de berekeningen en opstellen van de LCA tot het aanvragen van de subsidie. Met onze expertise en efficiënte werkwijze zorgen we ervoor dat bedrijven optimaal profiteren van deze waardevolle regeling.

Wilt u ook gebruik maken van de regeling of heeft u hier vragen over? Neem dan snel contact op met een van onze experts bij Flux Partners voordat de regeling afloopt op 31 oktober 2024. Onze experts lichten graag de mogelijkheden toe en staan klaar om u te helpen bij het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Onze experts:

Arjan Zuidema – LCA-expert
Mobiel: +31 6 18 96 46 21
Mail: a.zuidema@flux.partners

Jorg Peters – LCA-expert
Mobiel: +31 6 480 349 29
Mail: j.peters@flux.partners

Marnix Hiemstra – Teamleider LCA
Mobiel: +31 6 526 557 92
Mail: m.hiemstra@flux.partners