TM kerninitiatief 2 – Win-win situatie met strategische partners

Tendermanagement icon

TM kerninitiatief 2 – Win-win situatie met strategische partners

Uit de markt- en dienstanalyse bleek dat er bij meerdere klanten (én bij onszelf) behoefte was aan partijen die echt als partner optreden, in plaats van alleen als adviseur op projectniveau. Partnerschappen waarin de partijen gezamenlijke doelen nastreven en daarbij tegelijkertijd elkaar versterken bij het behalen van ieders individuele doelen: een win-win situatie. Maar hoe vul je zoiets nou concreet in? Wanneer is er sprake van een win-situatie voor onze klanten? En wanneer voor onszelf? Om die vragen te beantwoorden, hebben wij diverse varianten van partnerschappen en hun voor- en nadelen inzichtelijk gemaakt. Met de varianten onder de arm gingen wij het gesprek aan met diverse bestaande en nieuwe klanten.

Als gevolg van dit kerninitiatief zijn wij momenteel in gesprek zijn over concrete klantspecifieke invullingen van de partnerschappen en zullen de eerste strategische partnerschappen binnenkort overeengekomen worden. Maar bovenal hebben de klantgesprekken en de uitwerking van dit kerninitiatief geresulteerd in waardevolle nieuwe inzichten over vernieuwende samenwerkingsmodellen waarop wij in 2022 (en verder) zeker op gaan doorpakken.