Van inkoopbeleid naar strategie: de Flux way

Inkoopmanagement icon

Van inkoopbeleid naar strategie: de Flux way

Sinds 2014 helpt Flux private en publieke partijen om hun inkoopstrategie te bepalen en de juiste marktpartij te selecteren. Van het maken van categorieplannen tot het inkopen van windmolenparken, en van het realiseren van hybride WKO-installaties tot het inkopen van groot onderhoud aan bruggen, het is allemaal de revue gepasseerd. De kennis die hierbij is opgedaan is immens en van onschatbare waarde. Deze kennis willen we doorgeven van Fluxer tot Fluxer. Dat is goud waard in het heden, maar ook voor toekomstige generaties Fluxers.

Deze kennis borgen we door de beste documenten en tools uit het verleden op een gestructureerde wijze beschikbaar te maken op onze gezamenlijke sharepoint-pagina. Daarnaast hebben we de projecten uit het verleden geanalyseerd en gebruikt om stappenplannen te maken die ‘de Flux aanpak’ beschrijven. We hebben een stappenplan dat hoort bij het vertalen van inkoopbeleid naar een inkoopstrategie, en een ander stappenplan om vervolgens met die inkoopstrategie te komen tot de beste en meest geschikte marktpartij. Deze ‘Flux aanpak’ kan zowel geraadpleegd worden door beginnende Flux’ers, als gedeeld worden met klanten om hen mee te nemen in de reis die we met de klant tijdens een traject willen bewandelen.