Procurement

Flux Partners koopt marktexpertise in voor (overheid)organisaties ten behoeve van het realiseren van projecten in de sectoren Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW), Railinfrastructuur, Vastgoed, Ruimtelijke ontwikkeling en Energie. Samen met onze klanten bepalen wij een inkooptraject op maat, gebaseerd op de projectdoelstellingen, risico’s en kansen. Vanaf projectvoorbereiding tot en met contractsluiting en contractbeheersing geeft het door ons ontwikkelde Flux Inkoopwiel voorspelbare handvatten.

Onze adviseurs kennen de commerciële belangen van opdrachtnemers (ON) en de politieke belangen van opdrachtgevers (OG) door de ervaring in het schrijven en coördineren van tenders en het inkopen van complexe civiele projecten. Wij hebben ervaring met aanbestedingen en contractbeheersing van diverse contract- en aanbestedingsvormen (o.a. UAV, UAV-gc, DBFMO en BVP) en zijn expert in het aanbesteden van (circulaire) bouwprojecten. Tevens is juridische kennis van het aanbestedingsrecht bij onze adviseurs aanwezig, waardoor zij doelmatig en rechtmatige aanbestedingstrajecten uitvoeren.

Flux inkoopwiel (klik op de afbeelding om te vergroten)

Ons Flux Inkoopwiel bestaat uit 3 stappen die Flux afzonderlijk of gezamenlijk voor uw organisatie kan uitvoeren:

  • Opstellen inkoopstrategie: Bepalen contractvorm, aanbestedingsvorm en objectieve gunningscriteria met beoordelingsmeetlat op basis van projectdoelstellingen, kansen en risico’s.
  • Uitvoeren van de aanbesteding: Wij begeleiden de aanbesteding tot en met contractafsluiting. Wij hebben ervaring met diverse aanbestedingsplatformen (o.a. Negometrix, Commerce-hub en Tenderned).
  • Contractbeheersing tijdens de realisatiefase: Wij vullen deze rol zelf in of geven training en handvatten hoe deze rol optimaal in te vullen.

 

Onze passie voor circulair inkopen en bouwen

Onze Flux Future adviseurs helpen marktpartijen en overheden graag in het bereiken van hun circulaire ambities in het inkooptraject. De komende jaren wordt er op alle fronten gewerkt aan kennisontwikkelingen over een transitie naar een circulaire bouwsector, Flux speelt hier een actieve rol in. Zo zijn wij aangesloten bij diverse kennisplatforms (zoals CB’23) en ondersteunen wij diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers bij circulariteitsvraagstukken.

Met onze Quick Scan methodiek zijn wij in staat om op ieder gewenst moment van een project in te stappen. Wij vinden het belangrijk om onze kennis bewust naar uw organisatie over te dragen. Graag kijken wij uit naar een persoonlijk gesprek om onze dienstverlening Procurement verder toe te lichten.

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe wij uw organisatie verder kunnen helpen? Stuur een e-mail naar h.vdven@flux.partners. Dan nemen wij contact met u op.