Procurement

Flux Partners koopt marktexpertise in voor (overheid)organisaties om projecten in de sectoren Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW), Railinfrastructuur, Vastgoed, Ruimtelijke ontwikkeling en Energie te realiseren. Samen en in overleg met onze klanten, projectteam en/of inkoopbureau bepalen wij een inkooptraject op maat, gebaseerd op de projectdoelstellingen, risico’s en kansen. Vanaf projectvoorbereiding tot en met contractsluiting en contractbeheersing geeft het door ons ontwikkelde Flux Inkoopwiel voorspelbare handvatten.

Flux inkoopwiel (klik op de afbeelding om te vergroten)

Onze adviseurs kennen de commerciële belangen van opdrachtnemers (ON) en de politieke belangen van opdrachtgevers (OG) door ervaring in het schrijven en coördineren van tenders en het inkopen van complexe civiele projecten. Wij hebben ervaring met aanbestedingen en contractbeheersing van diverse contract- en aanbestedingsvormen (o.a. UAV, UAV-gc, DBFMO en BVP) en zijn expert in het aanbesteden van (circulaire) bouwprojecten. Tevens is juridische kennis van het aanbestedingsrecht bij onze adviseurs aanwezig, waardoor zij doelmatig en rechtmatige aanbestedingstrajecten uitvoeren.

Ons Flux Inkoopwiel bestaat uit 3 stappen die wij afzonderlijk of samen met u voor uw organisatie kunnen uitvoeren:

  1. Opstellen inkoopstrategie: wij (samen) bepalen de contractvorm,   aanbestedingsvorm en objectieve gunningscriteria met onze beoordelingsmeetlat op basis van projectdoelstellingen, kansen en risico’s.
  2. Uitvoeren van de aanbesteding: wij begeleiden de aanbesteding tot en met contractafsluiting, vanuit onze ervaring met diverse aanbestedingsplatformen (o.a. Negometrix, Commerce-hub en Tenderned).
  3. Contractbeheersing tijdens de realisatiefase: wij vullen deze rol of zelf in of geven training en handvatten hoe u deze rol optimaal in kunt vullen.

 

Met onze Quick Scan-methodiek zijn wij in staat om op ieder gewenst moment van een project in te stappen. Wij vinden het belangrijk om onze kennis bewust naar uw organisatie over te dragen. Graag kijken wij uit naar een persoonlijk gesprek om onze dienstverlening Procurement verder toe te lichten.

Onze passie voor circulair inkopen en bouwen

Onze Flux Future adviseurs helpen marktpartijen en overheden graag in het bereiken van hun circulaire ambities in het inkooptraject. Dit lijkt soms ingewikkeld, maar in praktijk hoeft het niet ingrijpend te zijn. Circulair bouwen kan in elk inkooptraject worden ingepast. Het vormen van een duidelijke visie en ambitie voor het project is een eerste stap. De visie wordt meetbaar en controleerbaar door het vaststellen van circulariteit indicatoren. Vervolgens kiezen we samen wat geschikte eisen of gunningscriteria zijn voor uw doelstellingen en organisatie. Zo behaalt u in uw project het hoogst haalbare circulaire resultaat.

De komende jaren wordt er op alle fronten gewerkt aan kennisontwikkelingen over een transitie naar een circulaire bouwsector, Flux speelt hier een actieve rol in. Zo zijn wij aangesloten bij diverse kennisplatforms (zoals CB’23) en ondersteunen wij diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers bij circulariteitsvraagstukken.

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe wij uw organisatie verder kunnen helpen? Stuur een e-mail naar h.vdven@flux.partners. Dan nemen wij contact met u op.