Tendermanagement

Flux Partners participeert in RAW-, BVP-, D&C en DBFM-tenders. Onze adviseurs hebben affiniteit met techniek en spreken de taal van de Opdrachtgever omdat wij ook voor overheden werken. In tenders zijn wij verantwoordelijk voor de EMVI-documenten en nemen een voorstrekkersrol bij het bepalen van de winnende tenderstrategie. Dit doen wij door:

  • Het doorgronden van de klantvraag. Hiervoor hebben wij een methode ontwikkeld die helderheid biedt voor het tenderteam (wat beoogt de Opdrachtgever?) en als discussiestuk fungeert bij Individuele Inlichtingen en Concurrentiegerichte Dialogen.
  • Het opstellen van strategische Q&A-vragen en het deelnemen aan Individuele Inlichtingen / Concurrentiegerichte Dialogen. Hiermee ondersteunen wij het tenderteam bij het creëren van onderscheidend vermogen. Niet alleen ten aanzien van EMVI (kwalitatief), maar ook technisch en financieel (kwantitatief).
  • Het organiseren en begeleiden van creatieve, strategische, en technische brainstormsessies. Naarmate het tenderproces vordert, verschuift de behoefte van creatief- naar analytisch en SMART. Hiervoor hebben wij specifieke sessievormen ontwikkeld.
  • Het optreden als rechterhand van de tendermanager. Centraal hierbij staat het zo efficiënt mogelijk inrichten van het tenderproces (meer met minder) en sturen op onderscheidend vermogen (niet alles is dominant).
  • Het toetsen van EMVI-maatregelen op onderscheidend vermogen en het inbrengen van onderscheidende maatregelen. Indien het ambitieniveau van de EMVI- onvoldoende is, dan schromen wij niet hierover de discussie aan te gaan. Zonder wrijving geen glans.
  • Het opstellen van de EMVI-plannen, BVP-dossiers en Risicobeheersplannen. Omdat wij overheden bijstaan bij aanbestedingen, hebben wij ervaring met de wijze waarop EMVI-plannen worden beoordeeld.
  • Het organiseren van reviewsessies op onze EMVI-documenten. Hiervoor hebben wij een methode ontwikkeld waarmee wij de focus leggen op wat dominant is. Zo vestigen wij samen met het review-team de aandacht op datgene wat relevant is om het EMVI-document aan te scherpen.
  • Het uitsluiten van verrassingen tijdens de realisatiefase. Tijdens de tenderfase brengen wij methodisch de afgeleide risico’s in kaart van de EMVI-maatregelen en beoordelen wij samen met u of deze risico’s aanvaardbaar zijn.
  • Het reviewen van / second opinion geven op EMVI-documenten die door u of door onze con-collega’s zijn opgesteld. Kenmerkend is dat wij ons reviewcommentaar altijd onderbouwen met verbetervoorstellen.
  • Het inrichten / optimaliseren van tenderprocessen. Op basis van interviews binnen uw organisatie stellen wij de behoefte vast. Op basis daarvan optimaliseren wij het tenderproces en verzorgen wij EMVI trainingen voor tendermanagers, het technisch team en desgewenst kaderleden.

Tot besluit, wij staan voor een winnend resultaat. Daarom verdisconteren wij een bonus / malus systeem in onze tarieven, gekoppeld aan de score van het EMVI-plan en een winnend project. Graag kijken wij uit naar een persoonlijk gesprek om onze dienstverlening verder toe te lichten.

Meer weten over Tendermanagement?

Project

thumbnail-prorails-new

Tunnelalliantie ProRail

Gebr. De Koning preferred supplier onderdoorgangen ProRail door uitmuntend plan opgesteld in samenwerking met Flux Partners. Flux Partners ondersteunde Gebr. De Koning bij de totstandkoming van het risicobeheersplan voor de tender ‘Tunnelalliantie’ door ProRail. Flux Partners was lead schrijver en organiseerde samen met Gebr. De Koning het tenderproces en risicosessies. Dit…

Lees meer

Contact

fluxpartners_portretten_16_09_2016_772_roeland

Neem direct contact op met:

Roeland Boonekamp
Partner
+31 6 29628745Of stuur een bericht:

Diensten

procectoptimalisatie

Procesoptimalisatie

De verhouding tussen overheden en aannemers verandert. Ontwerp- en onderhoudswerkzaamheden en ook risico’s verschuiven steeds meer naar aannemers. Overheden staan voor de uitdaging om met…

Lees meer
projectmanagement

Project management

Flux Partners ondersteunt opdrachtnemers en opdrachtgevers bij een succesvolle uitvoering van realisatieprojecten. Met diepgaande kennis van UAV-GC contracten vervullen wij meerdere IPM rollen conform systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Door…

Lees meer
inkoop-encontractadvies

OG Support

Flux Partners ondersteunt (overheids)organisaties met inkoop- en aanbestedingstrajecten. Vooraf brengen wij samen met de Opdrachtgever de ambitie, doelstellingen en risico’s in kaart om vervolgens een…

Lees meer