Tendermanagement

Flux Partners participeert in RAW-, BVP-, D&C en DBFM-tenders. Onze adviseurs hebben affiniteit met techniek en spreken de taal van de opdrachtgever omdat wij ook voor overheden werken. In tenders zijn wij verantwoordelijk voor de EMVI-documenten en nemen een voortrekkersrol bij het bepalen van de winnende tenderstrategie. Dit doen wij door het doorgronden van de klantvraag (stap 1). Hiervoor hebben wij een methode ontwikkeld die helderheid biedt voor het tenderteam en als discussiestuk fungeert bij Individuele Inlichtingen/ Concurrentiegerichte Dialogen: de Tenderruit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij ondersteunen het tenderteam om onderscheidend vermogen te creëren (stap 2). Niet alleen met EMVI, maar ook technisch en financieel. Wij treden op als de rechterhand van de tendermanager en richten het tenderproces zo efficiënt mogelijk in. Via interviews binnen de organisatie stellen wij de behoefte vast. Op basis daarvan optimaliseren wij het tenderproces en verzorgen wij EMVI-trainingen voor tendermanagers, het technisch team of kaderleden.

Flux Partners stuurt op het onderscheidend vermogen door het organiseren en begeleiden van creatieve, strategische en technische brainstormsessies. Wij identificeren risico’s en kansen en toetsen EMVI-maatregelen op onderscheidend vermogen (stap 3). Naarmate het tenderproces vordert, verschuift de behoefte van creatief naar analytisch en SMART (stap 4). Als het ambitieniveau van de EMVI onvoldoende is, gaan wij daarover de discussie aan.

Wij stellen de EMVI-plannen, de BVP-dossiers en risicobeheersplannen op en omdat wij overheden ook bijstaan bij aanbestedingen, hebben wij ervaring met de wijze waarop deze worden beoordeeld. Wij organiseren en begeleiden reviewsessies op de EMVI-documenten. De methode van Flux is ontwikkeld om de focus te kunnen leggen op wat dominant is. Op deze manier vestigen wij samen met het reviewteam de aandacht op dat wat relevant is om het EMVI-document aan te scherpen (stap 5).

Wij reviewen en geven ook een second opinion op EMVI-documenten die een opdrachtgever of onze concullega’s hebben opgesteld en onderbouwen reviewcommentaar altijd met verbetervoorstellen (stap 6).
Tijdens de realisatiefase sluiten wij verrassingen uit, aangezien wij in de tenderfase methodisch de afgeleide risico’s van de EMVI-maatregelen in kaart brengen. Vervolgens beoordelen wij samen met de opdrachtgever of deze risico’s aanvaardbaar zijn.

Wij staan voor een winnend resultaat. Daarom verdisconteren wij een bonus-malussysteem in onze tarieven, gekoppeld aan de score van het EMVI-plan en een winnend project. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen doen? Stuur een e-mail naar r.maat@flux.partners. Dan nemen wij contact met u op.

Onze specialisten