Tendermanagement

Flux Partners participeert in RAW-, BVP-, D&C en DBFM-tenders. Onze adviseurs hebben affiniteit met techniek en spreken de taal van de opdrachtgever omdat wij ook voor overheden werken. In tenders zijn wij verantwoordelijk voor de EMVI-documenten en nemen een voortrekkersrol bij het bepalen van de winnende tenderstrategie. Dit doen wij door:

  • Het doorgronden van de klantvraag. Hiervoor hebben wij een methode ontwikkeld die helderheid biedt voor het tenderteam (wat beoogt de opdrachtgever?) en als discussiestuk fungeert bij Individuele Inlichtingen / Concurrentiegerichte Dialogen.
  • Het opstellen van strategische Q&A-vragen en het deelnemen aan Individuele Inlichtingen / Concurrentiegerichte Dialogen. We ondersteunen het tenderteam om onderscheidend vermogen te creëren. Niet alleen met EMVI (kwalitatief), maar ook technisch en financieel (kwantitatief).
  • Het organiseren en begeleiden van creatieve, strategische en technische brainstormsessies. Naarmate het tenderproces vordert, verschuift de behoefte van creatief naar analytisch en SMART. Hiervoor hebben wij specifieke sessievormen ontwikkeld.
  • Het optreden als rechterhand van de tendermanager. Centraal hierbij staat een zo efficiënt mogelijke inrichting van het tenderproces (meer met minder) en sturing op onderscheidend vermogen (niet alles is dominant).
  • Het toetsen van EMVI-maatregelen op onderscheidend vermogen en het inbrengen van onderscheidende maatregelen. Als het ambitieniveau van de EMVI onvoldoende is, dan gaan wij daarover de discussie aan. Zonder wrijving geen glans.
  • Het opstellen van de EMVI-plannen, BVP-dossiers en risicobeheersplannen. Omdat wij overheden ook bijstaan bij aanbestedingen hebben wij ervaring met de wijze waarop EMVI-plannen worden beoordeeld.
  • Het organiseren van reviewsessies op onze EMVI-documenten. Wij hebben een methode ontwikkeld om de focus te kunnen leggen op wat dominant is. Zo vestigen wij samen met het reviewteam de aandacht op dat wat relevant is om het EMVI-document aan te scherpen.
  • Het uitsluiten van verrassingen tijdens de realisatiefase. Tijdens de tenderfase brengen wij methodisch de afgeleide risico’s van de EMVI-maatregelen in kaart en beoordelen wij samen met de opdrachtgever of deze risico’s aanvaardbaar zijn.
  • Het reviewen van en second opinion geven op EMVI-documenten die een opdrachtgever of onze concullega’s hebben opgesteld. Kenmerkend is dat wij ons reviewcommentaar altijd onderbouwen met verbetervoorstellen.
  • Het inrichten en optimaliseren van tenderprocessen. Via interviews binnen de organisatie stellen wij jullie behoefte vast. Op basis daarvan optimaliseren wij het tenderproces en verzorgen wij EMVI-trainingen voor tendermanagers, het technisch team of kaderleden.

Wij staan voor een winnend resultaat. Daarom verdisconteren wij een bonus-malussysteem in onze tarieven, gekoppeld aan de score van het EMVI-plan en een winnend project. We lichten onze aanpak met plezier toe in een persoonlijk gesprek.