Belangrijke schakel op afstand

Projectbeheersing icon

Belangrijke schakel op afstand

Op dit moment realiseert de Universiteit Utrecht verschillende nieuwbouw- en terreininrichtingsprojecten op het Utrechtse Science Park. Fluxer Wouter Jan is gevraagd om de rol van projectmanager op zich te nemen bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling binnen de Directie Vastgoed & Campus. Daarmee is hij een belangrijke schakel tussen V&C en haar stakeholders. Vanwege de corona-situatie gaat dat net even anders.

  • Online overleg (Microsoft Teams) biedt ons veel voordelen en efficiency
  • Optimalisering van contact tussen V&C en stakeholders

Diversiteit
De verschillende nieuwbouw- en terreininrichtingsprojecten op het Utrechtse Science Park (USP) waar Wouter Jan op zit, zorgen ervoor dat de werkzaamheden divers zijn. “Voor een aantal nieuwbouwprojecten moet een erfpachtovereenkomst worden gesloten en moet de grond bouwrijp gemaakt worden. Als projectmanager zorg ik er bijvoorbeeld voor dat er een planning komt voor de verplaatsing van het riool en dat er een ontwerp met bestek, een bemalingsplan en een vergunning van het hoogheemraadschap komt”, vertelt Wouter Jan. De tracékeuze komt tot stand in afstemming met de initiatiefnemer van het nieuwbouwproject, de gemeente als eigenaar van het riool en adviseurs uit de interne organisatie.

Behartigen van belangen
“Voor een ander nieuwbouwproject houd ik me bezig met het vinden van een aannemer voor de inrichting van het buitenterrein. Daarvoor maak ik een overzicht met wensen en eisen van de Universiteit Utrecht, de gebruiker van het pand en het kwaliteitsteam. Ik geef een landschapsarchitect vervolgens opdracht op basis hiervan een ontwerp te maken, waarna ik het werk aanbesteed”, vertelt Wouter Jan. Ook zorgt Wouter Jan ervoor dat de doelstellingen in het strategisch duurzaamheidsplan van de Universiteit Utrecht die betrekking hebben op Gebiedsontwikkeling tijdig door collega’s worden ingevuld. Als projectmanager voor de Universiteit Utrecht is het zijn taak om ervoor te zorgen dat de belangen van de Universiteit zo veel mogelijk worden behartigd in de bouwprojecten, zonder dat die van de andere stakeholders ‘vergeten’ worden. “Het werkt in mijn voordeel dat ik naast kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement ook kennis en ervaring heb op het gebied van tendermanagement en inkoop, doordat Flux Partners alle diensten aanbiedt. Hierdoor begrijp ik de belangen van de andere partijen beter en kan ik mij in deze partijen inleven.”

Alles gaat online
Omdat het niet mogelijk is om elkaar fysiek te zien, worden alle overleggen gedaan via Microsoft Teams. “Ik ben in deze functie begonnen kort nadat de lockdown van kracht werd”, vertelt Wouter Jan. Dat alles via Microsoft Teams gaat, levert voor alsnog geen problemen op en werkt zelfs op sommige vlakken in mijn voordeel. Ik ben nu zelfs flexibeler in het uitvoeren van de werkzaamheden voor deze opdrachtgever, omdat ik de werkzaamheden kan verspreiden over de hele week in plaats van over 2 dagen. Bovendien ik heb geen reistijd.”

Stilte voor de storm
Het USP kenmerkt zich door een hoge gebruikersdichtheid, met veel verkeersbewegingen in de spitstijden. Onderwijzers en studenten van universiteit en hogeschool, maar ook medewerkers en patiënten van het UMC Utrecht zijn enkele van de grotere groepen gebruikers. In normale tijden zijn er 70.000 dagelijkse gebruikers op het USP. Sinds de lockdown is dit aantal sterk teruggelopen, maar gaan bouwprojecten met gepaste maatregelen door. De relatieve rust in de omgeving maakt dat er minder hinder is van bouwtransporten en bouwactiviteiten. Door de lage verkeersaantallen zijn voor bouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten zelfs scenario’s mogelijk met tijdelijke wegafsluitingen, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het gebied. “Als we er tijdig bij zijn kunnen realisatieprojecten met minder impact op verkeersdoorstroming worden gerealiseerd”, zegt Wouter Jan. “Maar hopelijk is dit een korte stilte voor de storm, en kunnen binnen afzienbare tijd de meeste mensen weer naar hun kantoor of collegebank.”

Over het project

In het USP ontwikkelt de Universiteit Utrecht samen met andere partijen een bruisende en inspirerende omgeving, waar instellingen, instituten en bedrijven samenwerken en kennis delen. Het doel: onderzoek verbeteren en sneller inspelen op de veranderingen in de wereld. De huidige campus is ontwikkeld in 1960 en is aan aanpassingen toe. Duurzaamheid speelt een grote rol hierin. Op dit moment worden enkele gebouwen duurzaam verbouwd en aangepast aan de eisen van de toekomst. Andere gebouwen worden duurzaam gesloopt en nieuwe panden worden met hoge duurzaamheidskwalificaties gebouwd.