EU-303 Raamovereenkomst

Inkoopmanagement icon

EU-303 Raamovereenkomst

TenneT voorziet de komende jaren een enorme stijging van werk, waardoor er behoefte is aan versnelling op verschillende plekken. Een plek waar naar die versnelling wordt gezocht, is het minimaliseren van de administratieve lasten van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever door het vereenvoudigen van de aanbestedingsprocedure. Hannes van de Ven zijn rol in deze raamovereenkomst was tactisch inkoper. 

  • Zowel kennis van de opdrachtgevers- als de opdrachtnemersmarkt
  • Kennis en ervaring van de energiemarkt
  • Kennis van inkoop en contractmanagement

EU-303 visie
Voor veel aanbestedende diensten is het gebruikelijk om een opdrachtnemer te contracteren middels het doorlopen van een  mini-competitieprocedure. Doorgaans worden hier minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) inschrijvers aangewezen om een offerte te leveren voor een specifiek project. Uiteindelijk wint de inschrijver met de beste prijs- en kwaliteitsverhouding wint. Op deze manier wordt het project in concurrentie uitgevraagd en wordt de beste prijs- en kwaliteitsverhouding aan dit project gebonden.

Doordat TenneT de komende jaren een enorme stijging van werk voorziet, is er behoefte aan versnelling op verschillende plekken. Een plek waar naar die versnelling wordt gezocht, is het minimaliseren van de administratieve lasten van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever door ondere andere het vereenvoudigen van de aanbestedingsprocedure. In het raamcontract EU-303 worden projecten zonder mini-competitie direct toegewezen aan één partner.

Aanbestedingsprocedure
In de huidige markt is deze aanpak van TenneT in deze vorm en omvang nieuw. Ondanks dat het tijd scheelt zonder de gebruikelijke aanbesteding te moeten volgen, mag het door de vereenvoudigde aanbestedingsprocedure ook gezien worden als een uitdaging. Op basis van de Europese aanbestedingsprocedure is een belangrijke slag in concurrentie gemaakt  en hetgeen wat hier is neergezet, tracht TenneT voort te zetten. TenneT standaardiseert bij deze nieuwe procedure de prijs, gesteund door een aantal specifieke zaken die in overeenstemming moeten komen met de toegewezen partij.

De rol van Hannes van de Ven als tactisch inkoper bij EU-303 is om tot standaard kerngetallen en een standaardkostenstructuur te komen, wat geïnitieerd wordt vanuit de inkoop. ‘’Om de marktconformiteit hierbij te controleren, werken wij aan een Kostenmodel+ samen met de partners in het raamcontract. Deze transparante wijze van het opstellen van een begroting op basis van standaarden, helpt ons om de marktconformiteit, zonder aanbesteding te bewaken. Wij noemen het bewust onze partner, omdat we vooral samenwerken gedurende de lange looptijd van het contract”, verteld Hannes. De partners moeten elkaar hierbij versterken, in plaats van tegenwerken. Hier wordt veel aandacht aanbesteed.

Het doel
Het uiteindelijke doel van de vereenvoudigde aanbestedingsprocedure is het bereiken van het verlichten van administratieve lasten, het inzetten van capaciteit op het juiste moment en het betalen van een eerlijke prijs voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

 

 

Project team

Delen

Deel via WhatsApp