Gemeente Haarlem: werken in regie

Inkoopmanagement icon

Gemeente Haarlem: werken in regie

De gemeente Haarlem is door een transitie gegaan naar werken in regie. Hierbij is bewust gekozen om de eigen activiteiten te concentreren op sturingstaken en het uitvoeren van beleid. Voor expertise van werkvoorbereiding en de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de markt. De uitdaging voor de gemeente Haarlem is hierbij de beleids- en projectdoelen te borgen in de contractvormen en aanbestedingsprocessen en te komen tot kwalitatief hoogstaande projecten. Flux Partners ondersteunt gemeente Haarlem bij het professionaliseren van het contractmanagement, namelijk door doelgerichte inkoop- en aanbestedingstrajecten uit te voeren én het inkoopproces te optimaliseren.

De kracht van Flux

Om ook daadwerkelijk in regie te kunnen werken is het belangrijk dat de vraag van gemeente Haarlem goed is afgestemd op de expertise van de markt. Daarom stelt Flux Partners een risicogestuurd inkoopstrategieproces op. Op basis van de projectomvang en complexiteit worden de grootste risico’s op het project bepaald. Aan de hand van deze karakteristieken worden dan de juiste contract- en aanbestedingsvorm, EMVI-BPKV criteria en de marktpartijen bepaald. Werken in regie betekend voor Flux Partners het verantwoord overlaten van de risico’s aan de markt, maar alleen als de markt ook daadwerkelijk de risico’s kan dragen en beïnvloeden.

Flux Partners is als inkoop adviseur o.a. betrokken bij de renovatie Buitenrustbruggen.

Omdat Flux Partners ook opdrachtnemerskennis meeneemt wordt een gebalanceerd inkoopproces ingericht met voor de gemeente Haarlem, waarbij ook rekening wordt gehouden met de belasting van de markt. Op basis van de lean six sigma methode hebben wij samen met de gemeente Haarlem het inkoopproces geanalyseerd op basis van de volgende aandachtspunten: Proactiviteit, Objectiviteit, Projectspecifiek. Efficiëntie en uniformiteit.

Als gevolg van deze analyse voeren wij een verbeterde aanpak voor het electeren van de juiste, project specifieke selectiecriteria en aanbestedingsvorm door, inclusief een beoordelingssystematiek waarbij de objectiviteit aantoonbaar wordt geborgd.

Het resultaat voor de gemeente Haarlem: een transparant en uniform proces waarmee per project de best passende marktpartij wordt geselecteerd.

Project team

Delen

Deel via WhatsApp