IJboulevard Amsterdam

Duurzaam icon

Advisering milieukosten indicator voor aanbesteding IJboulevard

Aan de IJzijde van het centraal station in Amsterdam wordt de boulevard grondig aangepakt. Onder het IJ komt een fietsenstalling voor 4000 fietsen. Boven de stalling komt een boulevard waar men langs het Ij kan wandelen. Net als bij vele andere projecten in Amsterdam wordt de duurzame ambitie van de stad meegenomen in de aanbesteding. Hierom is er een gunningsaspect Milieukosten indicator (MKI) toegepast. Flux Partners heeft de Gemeente Amsterdam ondersteund in het beantwoorden van vragen, formuleren en toetsen van dit gunningsaspect.

De kracht van Flux

  • Ondersteuning bij de formulering van het gunningsaspect en contracteisen duurzaamheid
  • Delen van expertise op gebied van duurzaamheid
  • Beantwoorden van vragen die betrekking hebben op het gunningscriterium duurzaamheid

Uitdaging
Voor de aanbesteding van de IJboulevard is er een gunningsaspect Milieukosten indicator (MKI) toegepast. De inschrijvers dienen een MKI-waarde in met onderbouwing. Gemeente Amsterdam mist intern de nodige deskundigheid en ervaring om het gunningsaspect en de contracteisen over de MKI te formuleren en de inschrijvingen te toetsen. Om de Gemeente Amsterdam te ondersteunen in dit proces heeft Flux Partners passend advies gegeven en de toetsing uitgevoerd.

Aanpak
In het voorstadium van de aanbesteding heeft Flux Partners Gemeente Amsterdam ondersteund bij het formuleren van het gunningsaspect MKI en de contracteisen. Tijdens de tenderfase zijn de MKI-waardes die aangedragen zijn door de inschrijvers getoetst. Na de tenderfase heeft flux het deelmanagementplan, de voortgangsrapportage, het definitief ontwerp en het eindrapport getoetst om te controleren of de uitvoerder zich aan de eerder gegeven MKI-waarde houdt.

Resultaat:
– Formulering van het gunningsaspect en de contracteigen
– Toetsing van de door de inschrijver gegeven inschrijving, MKI-waarde en onderbouwing
– Toetsing van de (deel) producten van de aannemer van het werk

Project team

Tags

  • #Amsterdam
  • #Duurzaamheid
  • #gemeente
  • #MKI

Delen

Deel via WhatsApp