Kwantificatie van duurzaamheidsindicatoren ProRail

Duurzaam icon

Kwantificatie van duurzaamheidsindicatoren ProRail

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min I&W) heeft klimaatdoelstellingen opgesteld. Om deze doelen te halen werkt ProRail aan het verduurzamen van de Nederlandse spoorinfrastructuur. Er zijn duurzaamheidsmaatregelen opgesteld voor vier verschillende transitiepaden: Bovenbouw spoor, Energievoorzieningen, Bouwplaats & Bouwlogistiek en Kustwerken. Flux Partners heeft de verwachte impact van deze maatregelen inzichtelijk gemaakt door meerdere duurzaamheidsindicatoren te kwantificeren. 

Het kwantificeren van de impact van klimaatneutrale en circulaire infrastructuur voor ProRail

 • Kwantificatie van duurzaamheidsindicatoren
 • Binnen een zeer beperkt tijdspad met succes de opdracht afgerond
 • Flexibel inzet van expertise en advies (Senior Adviseur >10 Jaar ervaring)

Uitdaging
ProRail werkt aan het verduurzamen van de Nederlandse infrastructuur om de klimaatdoelstellingen volgens Min I&W te halen. ProRail richt zich vanaf 2021 nadrukkelijk op het realiseren van Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI). Voor de transitie naar KCI heeft ProRail een analyse en onderbouwing gevraagd van de beoogde maatregelen. Wij adviseerde ProRail bij het verkrijgen van inzicht in Milieu Kosten (MKI), CO2-reductie, circulaire potentie, kosten en opbrengsten per maatregel. Door hoge urgentie werd de opdracht in zeer kort tijdsbestek gerealiseerd.  

Aanpak
Flux Partners heeft op basis van beschikbare emissiewaardes voor elke maatregel de impact van de baseline en de duurzame maatregel vastgesteld. De baseline toont business as usual – waarbij ProRail geen maatregelen zou toepassen. De duurzame maatregel betreft een reductie van schadelijke milieueffecten t.o.v. baseline. Per duurzame maatregel zijn de effecten gekwantificeerd op 4 onderdelen: 

 • De verachte kosten/ opbrengsten  
 • De verwachte CO2-reductie  
 • De verwachte MKI-reductie 
 • De verwachte bijdrage aan circulair werken   

 

Resultaat  

 • De impact van verschillende duurzame maatregelen voor de vier transitiepaden inzichtelijk gemaakt en gekwantificeerd  

Project team

Tags

 • #circulaire economie
 • #Duurzaamheid
 • #KCI
 • #klimaatneutraal
 • #MKI
 • #Rijksinfrastructuur

Delen

Deel via WhatsApp