Risicobeheersing op de Afsluitdijk

Tendermanagement icon

Risicobeheersing op de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een absoluut icoon als het om de bescherming van Nederland tegen het water gaat. En dat al tachtig jaar! Wel is de dijk ondertussen aan een flinke opknapbeurt toe – hij voldoet niet aan de huidige normen van waterveiligheid. Rijkswaterstaat zette de kaders voor de versterking en verbetering van de dijk uit binnen een dfbm-contract. Drie partijen schreven in op dit technische en complexe project.

De kracht van Flux

  • Vraag achter de vraag achterhaald door succesvolle dialogen en SO’s
  • Onderscheidend ontwerp en aanpak vertaald in meerwaarde maatregelen
  • Aanscherpen risico’s en kansen door effectieve beamersessies

Fluor en Ballast schreven gezamenlijk in op het project. Zij trokken Flux Partners aan voor het schrijven van het risico- en kansenplan. Fluxer Michel Verlaan was daarbij de lead schrijver, samen met Remco Steenstra. Remco’s kennis vanuit zijn studie waterbouwkunde aan de TU Delft sluit erg goed op dit vraagstuk aan. “Van begin af aan was duidelijk dat Rijkswaterstaat een heel uitdagend miljoenenproject had neergelegd. Niet alleen in technologisch, maar ook in infrastructureel, duurzaam en innovatief opzicht.” Het benutten van kansen en beheersing van de risico’s was een belangrijk aandachtspunt, waaronder het aantoonbaar voldoen aan de eisen voor de dijkoplossing en pompoplossing.

Pompen
Flux concentreerde zich in opdracht van Fluor en Ballast op de vijf risico’s en vijf kansen. De kansen waren voornamelijk gericht op het verhogen van de tevredenheid van omgeving, weggebruikers en beheerder en het vergroten van de afvoercapaciteit. Aanvullend was een van de kansen het bereiken van een vernieuwend toonbeeld voor de waterbouw.

De risico’s waren de vergunningen, het raakvlak met het windpark Fryslân, het niet-functioneren van de schutsluizen, beweegbare bruggen, spuisluizen en de nieuwe pompcapaciteit. “De enorme capaciteit van die pompen – 400 kubieke meter per seconde, tien Olympische zwembaden per minuut dus – en de sterkte van de Afsluitdijk – de dijk moet standhouden bij een storm die qua kracht slechts eens in de tienduizend jaar voorkomt – spraken ook ons echt tot de verbeelding. Absoluut een geweldig project!”

Betrokkenheid
Bij de maandelijkse dialooggesprekken en de wekelijkse specialistische overleggen was altijd iemand van Flux Partners betrokken. “Samen met de specialisten van Fluor en Ballast konden we zo goed anticiperen op de ontwikkelingen en onze oplossingsrichtingen bij Rijkswaterstaat toetsen. We versterkten elkaar daar op een heel positieve manier.” Roeland Boonekamp opereerde achter de schermen bovendien als kritische reviewer.
Uiteindelijk gunde Rijkswaterstaat het project van 550 miljoen euro aan een van de andere twee inschrijvers. “Balen natuurlijk dat tien maanden werk niet tot een succesvolle tender heeft geleid. Daar hebben we echt wel een paar nachten slecht van geslapen. Tegelijkertijd: tegenvallers horen erbij. Het is de kunst om ook van dit project te leren en die kennis te gebruiken bij het winnen van toekomstige aanbestedingen. We kijken wél terug op een zeer vruchtbare samenwerking met Fluor en Ballast.”

Afsluitdijk klaar voor de toekomst
De Afsluitdijk wordt de komende jaren verhoogd, verbreed en versterkt. Ook worden de schut- en spuisluizen verbeterd, komen er pompen met een grote capaciteit en een vismigratierivier. Aan de Waddenkant komt een tweebaansfietspad en de A7 wordt veiliger gemaakt met bredere vluchtstroken. De 32 kilometer lange Afsluitdijk blijft een onmisbaar icoon in de Nederlandse waterbescherming.

Project team

Tags

  • #aanbesteding
  • #afsluitdijk
  • #projectbeheersing
  • #Tendermanagement

Delen

Deel via WhatsApp