Life Cycle Assessment

Duidelijk inzicht in de milieubelasting door LCA

Duurzaam icon

Duidelijk inzicht in de milieubelasting door LCA

Bij veel tenders waar Flux Partners bij betrokken is, speelt het begrip LCA een belangrijke rol. De term staat voor Life Cycle Assessment en is een methode om  alle milieueffecten van een product dat onderdeel is van de tender of een project in kaart te brengen. “Daarbij worden alle processen in elke levensfase meegerekend”, zegt Sarah Kramer, adviseur duurzaamheid bij Flux Partners. “Daarbij wordt dus onder andere gekeken naar de uitstoot en het grondstofverbruik bij de productie, maar ook tijdens het gebruik en de sloop of de vervanging.”

Van LCA naar MKI

LCA heeft een link met die andere drieletterige term die vaak in tenders voorkomt: de MKI (milieukostenindicator). “In totaal kent LCA 19 impact-categorieën”, vertelt Arjan Zuidema. Net als Sarah werkt ook Arjan als adviseur duurzaamheid bij Flux Partners. “De uitkomsten van deze categorieën worden per levensfase bij elkaar opgeteld. Met behulp van een omrekenfactor voor elke categorie, komen we zo tot het MKI. Op die manier is het mogelijk om bij tenders verschillende voorstellen naast elkaar te leggen en de milieubelasting van de inschrijvers met elkaar te vergelijken.”

Toepassingen LCA

Het berekenen van de MKI is echter niet het enige waar Flux de LCA voor inzet. Sarah: “Voor zaken als beton zijn er standaard getallen beschikbaar waarmee je de LCA kunt invullen. Maar LCA is ook een goed hulpmiddel om de milieueffecten van innovatieve producten in kaart te brengen; oplossingen waarvan de exacte belasting op het milieu nog niet inzichtelijk zijn. Dat kan binnen een tender, maar ook tijdens of na de uitvoering om aan te tonen dat de beloofde maximale milieubelasting niet is overschreden.”

LCA bij innovaties

“Daarnaast kunnen we bij Flux ook voor bedrijven de LCA van een nieuw product opstellen voordat een innovatieve oplossing in de markt wordt gezet”, vult Arjan aan. “De methodiek leent zich hier goed voor als een fabrikant wil aantonen hoeveel beter hun oplossing is dan het bestaande alternatief. Als de LCA in kaart is gebracht, kunnen ze de berekende LCA’s en MKI registreren in de database van Stichting NMD, wat de zichtbaarheid van de oplossing vergroot. Aan de hand van de berekeningen kunnen we dan ook een analyse maken hoe de producent de milieu-impact van het betreffende product nog verder kan verlagen. Soms  kunnen relatief eenvoudige aanpassingen zoals betere recycling aan het einde van de levensduur al een hele grote impact maken.” 

Werkwijze

“Het in kaart brengen van de LCA gebeurt op systematische wijze”, legt Sarah uit. “Bij een tender gaat het vaak om een groot product dat bestaat uit deelproducten. Je vraagt dan per deelproduct aan de fabrikant de informatie op: hoeveel van deze producten worden gebruikt? Wat zit er precies in? Hoe wordt het gemaakt? Die informatie gebruik je voor de modellering van de data. Je bouwt het product na in een softwaremodel. Via een procesboom maak je elke stap/levensfase van een product inzichtelijk. Door het gebruik van onze modellen kunnen we ook tot verbeteringsvoorstellen komen voor producenten.”

Duurzame werkzaamheden

“Het leuke aan het werken met LCA is dat je direct bezig bent met de duurzaamheidsambities”, vertelt Sarah. “Je kunt het heel concreet maken en op basis van cijfers aantonen ‘deze keuze is beter voor het milieu dan die keuze’. Het maakt het duurzaamheidsaspect krachtiger, waardoor je bij de aanbesteding van projecten betere keuzes kunt maken met het oog op het milieu.” 

Arjan sluit zich hier bij aan: “Het mooie is dat je op deze manier echt een aantoonbaar positieve impact kan hebben op het milieu. Persoonlijk vind ik het daarnaast ook mooi om uit te zoeken hoe iets is gemaakt. Dus precies weten hoe iets tot stand komt en wat daarbij komt kijken. De betrokken mensen bij de fabrikant vinden het vaak ook heel erg leuk om dit uit te leggen als je hier naar vraagt. In die zin is het bij de LCA’s ook leuk om je eigen kennis te blijven verrijken.”