Flux Partners moswand kantoor

Circulair heeft de toekomst!

Circulair heeft de toekomst!

De circulaire economie moet ons huidige, vervuilende lineaire systeem vervangen. Circulair betekent hergebruik van grondstoffen en toepassen van nieuwe servicegerichte businessmodellen. In het programma ‘Nederland circulair in 2050’ heeft het kabinet de circulaire ambitie voor Nederland vastgesteld. We hebben dus nog maar dertig jaar om de overgang te realiseren. Kortom, tijd voor actie!

Dat geldt zeker ook voor de bouw. De vraag naar kennis over circulair bouwen is groot en urgent. Lisanne Castelein deed tijdens haar studie Management in the Built Environment (MBE) aan de TU Delft onderzoek naar circulair contracteren in de bouwsector. Binnen Flux is ze actief bezig deze kennis te verspreiden en te verbreden. In haar afstudeerscriptie, waarin er voor het eerst wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar circulair contracteren, geeft ze praktische handvatten voor die overstap en voor het aanpassen van het bouwcontract. “Daar kunnen onze klanten feitelijk direct mee aan de slag.”

Transitietrap
Het verlangen om bij te dragen aan een betere toekomst maakte de circulaire economie voor haar een enorm interessant onderwerp. Lisanne: “Uiteindelijk wil iedereen op zijn eigen manier bijdragen aan een betere toekomst. Ik vind het fantastisch dat ik met mijn onderzoek nu al het verschil kan maken.”

De transitietrap die Lisanne beschrijft in haar scriptie kan worden gebruikt om bij aanbestedingen een ambitieniveau te bepalen. De aanbevolen contractaanpassingen kunnen worden doorgevoerd om zo de markt te stimuleren en circulariteit te borgen. Zo kun je bijvoorbeeld onderhoudscomponenten en materiaaldocumentatie toevoegen en terugnamegaranties toepassen. Dankzij de concrete aanpassingen en het inzicht dat de transitietrap biedt kan elke opdrachtnemer aan de slag met circulair bouwen. Lisanne: “Er zijn al een aantal pilotprojecten gerealiseerd, dus opschaling is nu het sleutelwoord. Hier wil ik de komende jaren een actieve bijdrage aan leveren.”

Aan de slag!
De ontwikkelingen gaan snel, en met de nieuwe inzichten evolueren ook de processen continu. Goed om op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden om het maximale uit een circulair project te kunnen halen. Voor nu is het vooral zaak om te beginnen. Samen bereiken we meer. Bij Flux zetten we graag de eerste stap. Doe jij ook mee?