Duo-rolconstructie bij Ronde venen

Leren van elkaar met duo-rolconstructie

Omgevingsmanagement icon

Leren van elkaar met duo-rolconstructie

Bij Flux Partners staan (blijven) leren en het leveren van kwaliteit altijd hoog in het vaandel. Een project waarbij deze aspecten allebei samenkwamen zijn de werkzaamheden voor de gemeente De Ronde Venen. In opdracht van de gemeente onderzochten senior omgevingsmanager Jorn Verwoerd en junior collega Kyra van Meijgaarden de mogelijkheden voor de herinrichting van een openbare weg, met oog voor de wensen van omwonenden, in een duo-rolconstructie.

Dynamisch duo

Het project voor De Ronde Venen is een mooi voorbeeld van de manier waarop Flux Partners via duo-rollen werkt aan de ontwikkeling van medewerkers, waarbij samenwerking onmisbaar is. Binnen de duo-constructie werkt een junior medewerker samen met een meer ervaren medewerker. In dit specifieke geval voerde het Flux-duo diverse keukentafelgesprekken in Vinkeveen, onderdeel van gemeente De Ronde Venen. Kyra: “De gemeente wilde weten hoe het een bestaande weg (Achterbos) en de aangelegen parkeervakken het beste anders vorm kon geven. Het doel hiervan was om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Via de keukentafelgesprekken met omwonenden gingen we na welke aanpassingen van de weg en bestaande parkeergelegenheden voor hen de voorkeur hadden.”

Omgevingsmanagement in de praktijk

Volgens Jorn is het binnen het omgevingsmanagement belangrijk om elkaar de kneepjes van het vak te leren. “Onze samenwerking is een waardevolle aanvulling op de interne trainingen op dit aspect. We leren elkaars kwaliteiten kennen en waar we elkaar kunnen versterken. Ik kan hierbij overdragen hoe ik bepaalde dingen zou aanpakken vanuit mijn ervaringen op andere projecten”, legt Jorn uit. “Dit project was gericht op het organiseren van gesprekken met bewoners en het opstellen van een advies voor de gemeente”, vertelt Kyra. “In andere projecten krijg je weer met andere taken binnen het omgevingsmanagement te maken. Denk aan het verzorgen van vergunning- en ontheffingsaanvragen, het stroomlijnen van archeologische of ecologische conditionerende onderzoeken en het maken of uitvoeren van een communicatie- of BLVC-plan. Daar is geen gerichte opleiding voor. Dat maakt dat een duo-rol met kennisoverdracht een must is voor hoe Flux Partners een blijvende impact op het gebied van omgevingsmanagement maakt voor onze klanten.”

Vervolgopdracht

Kyra geeft aan veel van het project geleerd te hebben. “We gingen samen op pad en hebben veel bewoners gesproken. Na afloop organiseerden we een informatiebijeenkomst voor de bewoners om onze bevindingen te delen en te vragen welke ideeën voor de herinrichting zij het beste vonden. Het is belangrijk om draagvlak te creëren en een mooie uitdaging om alle meningen en wensen uiteindelijk in één advies te verwoorden. Voor mij was het fijn dat Jorn hierin meer ervaring heeft en mij zo echt kan ondersteunen hierbij.” 

Ook Jorn is blij met het verloop van het project. “De samenwerking ging heel goed en dat zie je terug in het resultaat. De feedback op ons advies is positief en we hebben inmiddels dan ook een vervolgopdracht gekregen van de gemeente. Dat is ook een mooi moment voor Kyra: als je het goed doet, ontvang je direct de complimenten en een nieuwe opdracht. Voor mij is het leuk om mijn kennis en kunde te kunnen overdragen aan collega’s en dankzij Kyra’s ondersteuning kan ik mij nog beter focussen op het uitwerken van de strategische aanpak.”

Samen boek je de beste resultaten

“Het is altijd fijn als iemand met een frisse blik naar jouw manier van werken kijkt”, noemt Jorn een tweede pluspunt van de samenwerking tussen junior en senior medewerkers. “Zo wordt je zelf ook weer uitgedaagd om te kijken of je vaste werkwijze misschien nog efficiënter of beter kan. Je kunt als senior namelijk ook altijd nog wat leren van andere collega’s. Uiteindelijk kom je samen tot de beste resultaten.”