Flux Partners: jouw partner in tenderen bij Basisonderhoudscontracten

Tendermanagement icon

Flux Partners: jouw partner in tenderen bij Basisonderhoudscontracten

Sinds 2022 zet Rijkswaterstaat een nieuwe vorm van aanbesteden in de markt: Basis Onderhoudscontracten, kortweg: BOC. Het BOC vervangt de komende jaren de prestatiecontracten. Daarmee speelt Rijkswaterstaat in op geleerde lessen en de veranderende onderhoudsbehoefte van de infrastructuur in Nederland. De 2 meest significante verschillen tussen een BOC en een prestatiecontract zijn:  

  1. De langere contractduur van 5 tot 6 jaar. Hierdoor hebben opdrachtnemers meer mogelijkheid om een lange termijnstrategie te ontwikkelen voor het onderhoud en de optimalisaties binnen het uit te voeren onderhoud. Zo zijn Rijkswaterstaat en opdrachtnemer gezamenlijk beter in staat in te spelen op de verre toekomst. 
  2. Dat het contract geen functionele eisen kent. Dit met als doel om risico’s beter in de tijd te verdelen en op zoek te gaan naar een optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Dit met als grootste doel om een goede invulling te geven aan de totale onderhoudsbehoefte.

Rijkswaterstaat geeft met de nieuwe aanpak aan meer nadruk te leggen op de samenwerking met de opdrachtnemer. Er wordt daarom ook niet langer gesproken over opdrachtnemer, maar over ‘opdrachtpartner’. Door samen te leren en verbeteren wordt bijgedragen aan een ‘vitale infrasector en een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland’, aldus Rijkswaterstaat.  

Doordat de nadruk sterk ligt op samenwerking, zien we dat ook het kwaliteitsaandeel van de aanbesteding belangrijker en groter is dan voorheen. Met de aanbesteding zoekt Rijkwaterstaat niet alleen naar de voordeligste aanbieder, maar nadrukkelijk ook de partner waarmee op lange termijn productief wordt samengewerkt in het onderhoud. Een terugkomend criterium in de BOC-aanbestedingen is daarom ook samenwerking.  

Maatwerk leveren

Als expert op het gebied van EMVI- en tenderprocessen in bouw, infra en energie brengen wij kennis en ervaring vanuit verschillende projecten en opdrachtgevers samen. Door ons systematisch en bewezen EMVI-proces, inclusief dialoogvoorbereiding en reviewsessies, te doorlopen, komen we stapsgewijs tot een winnend plan met draagvlak. Vanuit analyses en inhoudelijke sessies bepalen we wat de sterke punten van de organisatie zijn en hoe deze bijdragen aan het betreffende BOC-project. Dit vertalen we samen met het team van onze klant naar een weloverwogen kwaliteitsplan en een winnende aanpak. Een geleerde les is dat iedere regio bij Rijkswaterstaat net op een andere manier zijn assetmanagement-organisatie en overlegstructuur heeft ingericht. Ook het actueel, betrouwbaar en compleet zijn van alle gegevens verschilt per regio. De aanpak vraagt dus om maatwerk op basis van wat de regio van Rijkswaterstaat wil én waar zij op dat moment staan. 

Inmiddels hebben we 5 BOC-aanbestedingen afgerond voor 3 verschillende klanten, in zowel droge als natte infrastructuur. Vanuit deze ervaringen en de dialogen met Rijkswaterstaat begrijpen wij als geen ander de wensen en doelen op gebied van samenwerking en assetmanagement. Dit in combinatie met onze schrijfervaring met de M.A.R.K.-systematiek maakt dat wij in staat zijn onze klant optimaal bij te staan in het behalen van de hoogste kwaliteitsscore. Zo hebben we onlangs de aanbesteding van een BOC-contract gewonnen: we behaalden op beide kwaliteitsonderdelen de maximale score! We wachten dan ook vol spanning op de komende uitslagen! 

Meer weten?

Wil jij ook de hoogste kwaliteitsscore behalen voor uw volgende (BOC-)tender? Neem dan vandaag nog contact op met Flux Partners en ontdek hoe wij jouw organisatie begeleiden bij elke stap in het tenderproces, van het identificeren van sterke punten tot het opstellen van een winnend kwaliteitsplan. Samen gaan we voor succes!