Kerninitiatief 1: Verdieping contracten en rollen.

Projectbeheersing icon Contractmanagement icon Projectmanagement icon

Kerninitiatief 1: Verdieping contracten en rollen.

Vakgroep PB, CM en PM ​
De vakgroep Projectbeheersing, Projectmanagement en Contractmanagement is de laatste jaren gegroeid tot een volwaardige vakgroep waarbinnen een grote hoeveelheid aan ervaring en kennis beschikbaar is. Om de vakgroep te blijven ontwikkelen zijn wij 2021 gestart met het kijken naar zowel onze eigen ambities als de trends in de markt. Op basis hiervan hebben we vijf kerninitiatieven geformuleerd waarmee we bijdragen aan vernieuwing en verbetering.​

KI1 – Verdieping contracten en rollen:
Om de aanwezige kennis en ervaring te delen en voor iedereen beschikbaar te maken, zijn we aan de slag gegaan met het inzichtelijk maken van (gestandaardiseerde) processen en het inrichten van een kennisdelingssysteem. Wij zijn gestart met het creëren van een overzicht van de taken, bevoegdheden en competenties behorende bij verschillende OG/ON rollen die wij in projecten hebben. Hierbij zijn checklists opgesteld van de werkzaamheden in de verschillende projectfases. Vervolgens hebben we de aanwezige kennis, ervaringen en interesses binnen de vakgroep inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is duidelijk wie de kennisdragers zijn, welke ambities er binnen de vakgroep zijn en op welke manier we elkaar kunnen ondersteunen bij projecten. Om toegang tot al de opgedane kennis in de toekomst te garanderen, hebben we een nieuw en toekomstbestendig kennisdelingssysteem opgezet. Hiervoor is een interne Wikipedia ingericht om de (verzamelde) kennis en informatie binnen de vakgroep en Flux te delen, gebruiken en beheren. Het resultaat is dat we binnen de vakgroep nu beschikken over eenduidige processen, overzicht van ambities en ervaring en eenvoudige toegang tot de beschikbare kennis. ​