Spoorzone Ede: Hoe Flux Partners zorgde voor het winnende tenderplan

Tendermanagement icon

Spoorzone Ede: Hoe Flux Partners zorgde voor het winnende tenderplan

In 2019 zette ProRail het project Spoorzone Ede op de markt. Dit project bevat de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. Flux Partners is gevraagd door Aannemerscombinatie EdesPoort, bestaande uit VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) en Van Wijnen, om de kwalitatieve plannen te schrijven. Die plannen bestonden uit drie onderdelen:

1.     Het maximaliseren van esthetische kwaliteit

Hoe borgen wij dat het gemaakte, esthetische ontwerp ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals het is bedacht? Dit was een van de vragen die centraal stond bij ProRail. Het station is ontworpen met een duurzame en hoogwaardige uitstraling en is een verbindende factor tussen het geliefde natuurgebied de Veluwe en de stad Ede. Wij hebben het projectteam en architecten van Spoorzone Ede ondersteund hoe invulling te geven aan deze vraag.

2.   Het maximaliseren van het reisproces

Reizigers moeten tijdens hun reis zo min mogelijk hinder ondervinden aan onze werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van het project moeten zij hun reis via het huidige station het liefst ongehinderd voortzetten. Voor ons betekent dit dat de voorzieningen en faciliteiten intact blijven, met goede informatievoorzieningen en zo min mogelijk omleidingen. Met het ontwerpteam, onze omgevingsmanager en reizigersstromen-specialisten zorgden we dat reizigers zoveel mogelijk reizen als in de huidige situatie. Onze focus lag hierbij op het zo min mogelijk aantal wisselingen voor de reizigers. De reiziger krijgt tijdens het bouwproces slechts één keer een nieuwe route, namelijk van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Dit geeft duidelijkheid. Daarnaast hebben wij maatregelen genomen om het huidige station op te fleuren, zodat de reiziger ook nu al geniet van een fijne reis!

3.   Maximaliseren van omgevingstevredenheid

Openbare werkzaamheden zijn altijd van invloed op anderen. In dit project zijn dat bewoners, bedrijven en scholen rondom de werkzaamheden en bij het station. Hier is extra vrachtverkeer te vinden en er vinden werkzaamheden plaats aan het spoor, dus er moeten tijdelijk omleidingen worden aangelegd. De omgeving willen wij zoveel mogelijk ontzien. Daarom bedachten wij samen met het ontwerpteam en de omgevingsmanagers een slimme fasering om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Vrachtverkeer laten we zo min mogelijk met (schoolgaande) fietsers kruisen, en we bedachten meerdere maatregelen om geluid-, trillings-en lichthinder voor de omgeving te voorkomen. Om de hinderbeleving zo klein mogelijk te houden, informeren wij de omgeving tijdig over de werkzaamheden. Zo weet iedereen wanneer zij welke hinder kunnen ondervinden.

De Realisatie

Bij het schrijven van de plannen is het natuurlijk maar de vraag of de opdrachtgever onze ideeën net zo goed vindt als wijzelf. Goed nieuws! ProRail bleek net zo enthousiast te zijn. De Aannemerscombinatie EdesPoort, bestaande uit VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) en Van Wijnen combinatie heeft het werk aangenomen en zij zijn in juni 2021 gestart met de bouw van station Ede-Wageningen.

Op woensdag 6 april ging een groot gedeelte van onze Flux-adviseurs kijken bij de uitvoering in Ede. Na een lekker bakkie koffie in de keet begon de dag met een korte presentatie van projectmanager Martijn Stavenuiter. In zijn presentatie nam hij ons vol enthousiasme mee door het project. Hij vertelde ons over de gesprekken die hij nu voert met ProRail over zaken als de planning, veranderingen die (noodgedwongen) doorgevoerd zijn in het ontwerp en het effect van Flora en Fauna op de werkzaamheden. Voor ons Fluxers was het ook interessant om te horen welke maatregelen ProRail erg goed vond in de plannen en welke maatregelen in praktijk lastiger realiseerbaar bleken dan verwacht. Ook hoorden we welke maatregelen er door veranderingen niet meer opgingen. Het gaf ons een interessant kijkje in de keuken van de aannemer. Nu weten we hoe zij omgaan met de maatregelen die op papier in de drie plannen zijn opgenomen.

Na de presentatie leidde Martijn ons rond op de bouwplaats. Hij liet de vorderingen zien de ze gemaakt hadden en hij toonde ons (onderdelen van) maatregelen die in de plannen stonden. Daarbij vertelde hij ons enthousiast wat er in de volgende fases gaat gebeuren. Erg leuk om de plannen die wij samen met de aannemers schrijven in de praktijk te zien!